Monthly Archives: Září 2013

Přechod ze žákovské knížky na DENÍK ŽÁKA

Od letošního školního roku žáci naší školy již nemají klasické žákovské knížky, ty byly nahrazeny deníkem žáka. Hlavní rozdíl je v tom, že do deníku žáka se nezapisuje průběžná klasifikace. Ta je vedena pouze elektronicky a rodiče mají možnost do ní nahlížet pomocí internetu po zadání hesla, které obdrželi od třídních učitelů. Pro ty, kteří nemají…
více...

6.A na Landeku

Dne 9. 9. 2014 byla třída 6. A na výstavě optických iluzí na Landeku. Po dlouhé cestě tramvají a autobusem, jsme konečně dorazili na Landek a našli budovu, kde se výstava konala. Po vstupu nás přivítal průvodce a průvodkyně s krásným psem. Poté jsme se všichni podepsali potvrzení, a hurá na výstavu! (Pokračování textu…)
více...

Členská schůze SRPŠ a třídní schůzky

Zveme všechny rodiče a přátele školy na členskou schůzi SRPŠ Kučerka, která se koná 1. 10. 2013 v 16:30 hodin ve vestibulu školy. Po skončení členské schůze (od cca 17,00 hodin) budou následovat třídní schůzky ve třídách (do 18,00 hodin).
více...