Monthly Archives: Červen 2014

Společně na hřišti 2014

Po úspěšných předchozích ročnících také letos otvíráme dopravní hřiště a přilehlá sportoviště. Hřiště bude otevřeno dle následujícího rozpisu: Provozní doba v době hlavních prázdnin: 1. 7. – 29. 8. 2014: 10. 00 – 18. 00 (pondělí – pátek) – se sportovním asistentem Provozní doba pro veřejnost mimo hlavní prázdniny: 4. – 25. června 2014: 14.00…
více...

Závěr školního roku v Plavecké škole

Poslední plavání v bazénu bylo opět veselé. Všichni absolventi plaveckého výcviku si v závěru školního roku mohli vyzkoušet plavbu na nafukovacích hračkách a člunech. Veselé plavání jsme připravily i pro děti z mateřských škol. Plavání se dětem určitě líbilo, důkazem jsou fotografie, na které se určitě podívejte.  (Pokračování textu…)
více...

Soutěž školních jídelen

Obecní úřad městského obvodu Ostrava-Jih, vyhlásil 1.ročník soutěže školních jídelen. Námětem bylo sestavit menu ke Dni dětí. Zadavatel určil suroviny, ze kterých má být menu sestaveno a také finanční limit na jednu porci. Také naše jídelna se do soutěže přihlásila. Po zaslání všech informací zadavateli, jsme byli vybráni do užšího finále, které se konalo 25.…
více...

IV. B a V. A v Budoucnosti

Nebojte se, žádný stroj času nás nepřenášel. Šlo to jednoduše, jeli jsme autobusem a Budoucnost je název rekreačního střediska, ve kterém jsme strávili pět krásných dní. Po celou dobu jsme měli „nabitý“ program. Střídaly se hry, soutěže, koupání v bazénu, sauna, vířivka, výlety, diskotéka, ….. A také jsme měli malou lekci z poskytování první pomoci, kterou pro…
více...

Sběr papíru a pomerančové kůry

A je to tady, dnem 20. 6. 2014 skončil celoroční sběr papíru. A kdo vyhrál? Nejlepší třídou ve sběru papíru je třída 2. A, která celkem nasbírala 3600 kg v průměru na žáka 189,5 kg se svou třídní učitelkou D. Baniovou.  Na druhém místě se umístila 3. A s třídní učitelkou H. Barabaszovou, třída nasbírala v průměru na…
více...

Almanach žákovské a studentské poezie

Středisko volného času v Ostravě na Ostrčilově ulici vydává každoročně s finanční podporou statutárního města Ostrava Almanach žákovské a studentské poezie. Také naše škola poslala letos básně nadaných žáků z 5. A, 9. A a 6. B třídy.  Z devíti odeslaných básní byly čtyři vybrány a jsou součástí Almanachu, na jehož křestu se úspěšné žákyně podílely 17. června…
více...

Ostrava očima dětí

Žákyně 5. A a 6. B třídy se zúčastnily 9. ročníku celoměstské soutěže „Ostrava očima dětí“, kterou pořádá za finanční podpory Magistrátu města Ostrava Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13. Dne 16. 6. 2014 odpoledne se naši soutěžící se svými příbuznými a paní učitelkou Šubovou zúčastnili vernisáže výstavy, která byla spojena s vyhodnocením…
více...

Ozdravný pobyt v Malenovicích

Slunečný týden nám umožnil jezdit na koních, dovádět v bazénu hotelu Petr Bezruč, soutěžit ve sportovním dvojboji dvojic, vyšlápnout si ke kostelíku na Borové a na průlezkách pod ním si zařádit. Dobrodružnou stezkou kolem vodopádu jsme posílili dobrodružného ducha. Na diskotéce taky zabodovali všichni. U táboráku jsme opekli buřty a zazpívali. Pohodový týden nám zpříjemnil…
více...

Den dětí v bazénu

V plavecké škole v rámci oslav Mezinárodního dne dětí proběhly v plavecké škole závody o nejrychlejšího chlapce a dívku třídy. Závodů se zúčastnily všechny třídy v rámci plavecké výuky. Druhé třídy naší školy si závody a den dětí užily také, jak uvidíte na fotografiích. Pro první tři borce byly připraveny medaile, diplomy dostaly všechny děti, které se…
více...

NAŠI  VÝTVARNÍCI

Na naší škole to žije výtvarkou! Žáci 5. - 9. ročníku se mohli v letošním školním roce zapojit pod vedením p. uč. Kaplarczykové do několika výtvarných soutěží, jako např. Tajemný svět barev - Přísloví, Vánoční řetěz pro Afriku, Děti, pozor červená - Co vidí semafor, Naše domácí zvířata. A byli jsme úspěšní! Za své originální kresby byly ohodnoceny…
více...