Instrukce k zápisu do 1. tříd 2023/2024

Vážení rodiče předškoláků, blíží se termíny zápisu dětí do 1. tříd. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2023)

- u dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec 2023, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

- u dítěte, které dovrší 6 let v období leden–červen 2024, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Termíny zápisu:

3. 4. 2023 od 12:00 do 18:00 a 4. 4. 2023 od 12:00 do 17:00

 

Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte