Klub pro rozvoj nadání

Zobrazit web

V roce 2024 realizujeme ve škole projekt Klub pro rozvoj nadání, který má sloužit jako začátek systematické práce s nadanými žáky naší školy. Projekt je realizování na základě „Výzvy na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024“. Na základě této výzvy jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 95 000 Kč, které použijeme na nákup nejrůznějších aplikací, výukových programů, robotů, učebnic, knih, didaktických pomůcek a na lektorné. Tyto pomůcky a aktivity přispějí k rozvoji logického a jazykového nadání našich žáků, jak v rámci Klubu, tak k enrichmentu nadaných v běžných hodinách.