Prázdninový provoz pro děti z MŠ Mjr. Nováka

Vážení rodiče,
v rámci vzájemné spolupráce mezi našimi mateřskými školami, MŠ A. Kučery a MŠ Mjr. Nováka, umísťujeme na období letních prázdnin děti zobou mateřských škol.
MŠ A. Kučery zajišťuje prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů naší mateřské školy a pro děti z MŠ Mjr. Nováka v době od 7. 7. – 31. 7. 2020.
Vyplněné žádosti na dobu určitou (ke stažení zde: 2020 Žádost o přijetí_prázdniny_ PRO Mjr. Nováka) včetně kopie vyjádření lékaře – originál je na žádosti v kmenové MŠ, odevzdejte v MŠ A. Kučery dne 28. 4. 2020 od 6:00 – 14:00 u vedoucí jídelny, kde dostanete podklady pro platbu.
Zálohu na úplatu za školní vzdělávání a stravné zaplaťte dle žádosti do 1. 6. 2020.
Mailem Vám přijde do 8. 6. 2020 vyrozumění o přijetí na dobu určitou.
Rozhodnutí o přijetí na dobu určitou v písemné formě, na vyžádání u ZŘŠ PV.
Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovních dnů. Z kapacitních důvodů není možno vyhovět všem žádostem.
V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze dvou šestitřídních mateřských škol. Prosíme Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Není v našich silách ani kapacitě škol umístit 350 dětí do kapacity 150 dětí. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.

Mgr. Žaneta Vašíčková
zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání

No Comments Yet.

Komentujte