Jídelna MŠ

Vnitřní řád jídelny MŠ (ke stažení zde): Vnitřní řád ŠJ MŠ 2023

Kontakt pro zasílání poštyplates
Adresa odloučeného pracoviště
Seznam zaměstnanců

Platby školného a stravného
Přihlašování obědů
Odhlašování obědů

Jídelníček
Seznam alergenů

Vedoucí jídelny MŠ

Matejasová Jarmila                telefon: 725 987 851              E-mail: jidelnams@zsakucery.cz

Kontakt pro zasílání pošty

Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu školy (k placení školného a stravného):  50330761/0100

Adresa odloučeného pracoviště

A. Kučery 31
700 30 Ostrava- Hrabůvka
telefon: 725 987 851
E-mail: jidelnams@zsakucery.cz

Seznam zaměstnanců

Jméno a příjmení Pracovní zařazení
Matejasová Jarmila vedoucí jídelny
Kamenárová Andrea kuchařka
Tumlířová Soňa kuchařka
Šupáková Jarmila hlavní kuchařka

Seznam alergenů (ke stažení) - publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011. 1 EU.

Platby školného a stravného

Stravné a školné se hradí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet ZŠ Alberta Kučery. Trvalý příkaz je nutné zavést již v srpnu (pokud dítě nastupuje do MŠ v září), aby první platba proběhla ještě před započetím výdeje stravy dítěti. Trvalý příkaz je nutné zavést nejpozději k 15. dni v měsíci. Stravné hrazené touto formou je zúčtováváno 1x ročně a to k 30. 6. bezhotovostně na účet plátce. Variabilní symbol přiděluje vedoucí jídelny po zápise do mateřské školy a zůstává dítěti po celé období docházky stejný.

Děti (2-6 let), 50,-Kč na den, hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 1150,-Kč.

Děti (7 let), 52,-Kč na den, hradí měsíčně zálohově stravu ve výši 1196,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena na 480,-Kč měsíčně. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

O navedení trvalého příkazu se informujte u vedoucí školní jídelny! (doložte tiskopis)

Jakékoliv změny týkající se stravného (změna vašeho účtu, ukončení docházky dítěte) neprodleně nahlaste vedoucí školní jídelny popř. zástupkyni ŘŠ pro MŠ.

Pozn.: Při pozdní platbě stravného nebo školného se jedná o závažné porušení vnitřního řádu, na základě kterého je možné dítě ze zařízení vyloučit. (viz. Školský zákon)

Přihlašování obědů:
Dítě je přihlášeno k odebrání stravy automaticky na všechny dny v měsíci, které byly zaplaceny převodem z bankovního účtu.

Odhlašování obědů:

Odhlašování obědů je možné vždy den předem do 13:00 hod. u vedoucí jídelny MŠ a to osobně, telefonicky, nebo zasláním e-mailu. Pokud Vám nebude elektronicky odhláška potvrzena, je nutno odhlásit dítě jinou formou. Na SMS zprávy nebude brán zřetel.

První den nepřítomnosti bude strava vydána do nosiče v době od 11.15 – 11.30 hod. Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování děti v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005§ 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti dítěte za pobyt ve školce. Druhý den nepřítomnosti dítěte v MŠ strava odhlášena po zbytek týdne. V pondělí strava vždy, pokud rodič z důvodu nepřítomnosti neodhlásí v pátek do 13:00 hod.