Školní družinachildren_playing

Kontakt
Rámcový režim dne
Režimová opatření
Placení školného
Dokumenty ke stažení

Upozornění rodičům!

Žáci, kteří jsou zapsáni do školní družiny pro školní rok 2015/16 dostanou 1.9.2015 „Záznam o propouštění dítěte“ pro první školní týden. Záznam vyplňte i v případě, že dítě do školní družiny nebude v tomto období chodit. Lístek odevzdejte 2.9.2015 třídní učitelce nebo vychovatelce.
V období od 1.9. do 4.9.2017 si můžete ve školní družině vyzvednout zapomenuté věci – oblečení. Po tomto období budou věci zlikvidovány. Děkujeme za pochopení.

Činnost školní družiny je zaměřena na aktivní využití volného času dětí. Pro děti jsou  pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti (angličtina, plavání) a nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Pořádáme také akce příležitostné - besídky pro děti, dětský karneval, sportovní soutěže apod.

Školní družina je v provozu ráno od 6:00 h. do začátku vyučování a od skončení vyučování do 16:00 h.

Kontakt:

Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20
700 30 Ostrava- Hrabůvka
mobil: 723 790 353
E-mail: druzina@zsakucery.cz

Školní družina má 3 oddělení, kde s dětmi pracují 4 vychovatelky.

Vychovatelky ve školní družině:
Zapletalová  Zuzana  - vedoucí vychovatelka
Dostálová Simona
Drábková Alexandra
Hlobilová Ivana
Netková Martina

Rámcový režim dne ŠD:

6.00 -  8.00       - ranní družina, individuální činnosti
11.40 - 14.00    - oběd, hygiena, odpočinková a zájmová činnost, odchody domů
14.00  -15.00    - činnosti rekreační a zájmové
15.00 - 16.00    - individuální odpočinkové činnosti, odchody domů

Režimová opatření:

6.00 – 8.00          11.40 – 16.00

Budova je po celý den uzavřena, pouze v době obědů bude otevřena.

Do budovy se dostanete po zazvonění a uvedení jména.

Děti chodí ze ŠD v doprovodu rodičů nebo samy kdykoliv podle času zapsaného v zápisním lístku nebo na zvláštním lístku s předepsanými náležitostmi.

Každou změnu je rodič povinen písemně oznámit s uvedením data a s podpisem (na telefonické změny nemůžeme brát zřetel).

Placení školného v družině:

Platí se jednorázově na jedno pololetí tj. 500,- Kč v ŠD nebo trvalým příkazem 100,- Kč měsíčně.

Číslo účtu:      50330761/0100 var. symbol 25, uveďte jméno dítěte

Výzva pro rodiče

Vážení rodiče, ve školní družině uvítáme pomoc formou věnování finančního nebo materiálního sponzorského daru. Využít při činnosti lze například nepotřebný kancelářský papír z jedné strany potištěný, školní a kancelářské potřeby, výtvarný materiál, hračky, stolní hry, různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty, sladkosti apod.). Děkujeme!

Dokumenty ke stažení

Přihláška do školní družiny
Docházka do školní družiny během roku
Ohlašování změn v docházce
Seznam doprovázejících osob
Přihláška do kroužku plavání
Docházka během 1. vyučovacího týdne