Školní družinachildren_playing

Činnost školní družiny je zaměřena na aktivní využití volného času dětí. Pro děti jsou  pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové činnosti a nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ke stažení zde: ŠVP ŠD

Vnitřní řád ŠD: ke stažení zde: Vnitřní řád ŠD

Provoz školní družiny:
6.00 – 7.40 h., 11.40 – 16.00 h.
Děti ráno odvádějí do školy a odpoledne přivádějí do družiny vychovatelky.                  

Kontakt:
Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, příspěvková organizace
A. Kučery 1276/20
700 30 Ostrava- Hrabůvka
mobil: 723 790 353 (vedoucí ŠD), 724 030 241
E-mail: druzina@zsakucery.cz

Školní jídelna: 725 987 852

Vychovatelky ve školní družině:
Zapletalová  Zuzana  - vedoucí vychovatelka

Drábková Alexandra
Kotisová Ivana
Krejčiříková Petra
Zapletalová Jana

Školní družina má 5 oddělení, kde s dětmi pracují 5 vychovatelek.

Placení školného v družině:
Platí se buď jednorázově, tj. do prosince 800,- Kč a v lednu 1200,- Kč nebo 2000,- na celý školní rok  nebo trvalým příkazem 200,- Kč měsíčně.

Číslo účtu: 50330761/0100 var. symbol 25 + jméno dítěte

Stravování:
Na oběd chodí děti v době od 12.00 do 13.00 h. podle rozvrhu, v doprovodu vychovatelek. Čip mají děti u vychovatelky a dostanou ho pouze na označení obědů, poté ho opět vrátí. V nabídce jídelny bývá zpravidla výběr ze dvou jídel a rodiče mohou nejpozději den předem do 13.30 h. provést výběr nebo odhlášení obědu přes internet. Pokud tak neučiní, mají děti automaticky oběd číslo 1.

Příchod a vyzvedávání dětí:
Při příchodu do ŠD nebo při vyzvedávání dětí ze ŠD použijte domácí telefon u vchodu do družiny. Po ohlášení dítě ráno pustíme do budovy, odpoledne opět po ohlášení jména pošleme dítě do šatny a rodiče čekají před budovou.
Prostor před vchodem je monitorován kamerovým systémem.

Děti chodí ze ŠD v doprovodu osoby, která je uvedena na zápisním lístku nebo sami, kdykoli podle času, zapsaného v zápisním lístku. Pokud má dítě odejít v jinou dobu, musí odevzdat lístek s uvedením jména dítěte, data změny a podpisem zákonného zástupce. Na telefonické oznamování změn nemůžeme brát zřetel.

S sebou do ŠD:
Podepsané převlečení „na ven“ v látkové tašce nebo pytlíku, toaletní papír, papírové kapesníky, visačky na označení čipu jménem.

Kroužky:
Do kroužků (Ostraváček, basketbal) odvádí děti trenér, pokud dítě nejde   po kroužku samotné domů, přivádí trenér dítě zpět do družiny.

Dokumenty ke stažení

Přihláška do školní družiny (Zápisový lístek)
Docházka do školní družiny během roku
Ohlašování změn v docházce
Seznam doprovázejících osob

Výzva pro rodiče:
Vážení rodiče, ve školní družině uvítáme pomoc formou věnování finančního nebo materiálního sponzorského daru. Využít při činnosti lze například nepotřebný kancelářský papír z jedné strany potištěný, školní a kancelářské potřeby, výtvarný materiál, hračky, stolní hry, různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty, sladkosti apod.). Děkujeme!