Category Archives: Škola

Aktuální informace

V tomto příspěvku budou zveřejňovány aktuální informace, které souvisí s opatřeními v důsledku šíření koronaviru. Složka DOKUMENTY v mobilu Pokud se chcete dostat z mobilu do složky Dokumenty, kde mají třeba zadanou práci v souborech, tak se přihlašte do Bakalářů přes nějaký prohlížeč (Google Chrome, Prohlížeč, Explorer). Tam vidíte všechny potřebné složky. Pokud použijete mobilní aplikaci,…
více...

Informace k mimořádnému opatření MZ

Číslo jednací MSMT-11703/2020-1 Datum 10. 3. 2020 Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol   Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách…
více...

Zákaz pořádání akcí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN   MZDRX019DGGV     MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ   Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů…
více...

Mimořádné opatření – zrušení výuky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN MZDRX019DHS0   MIMOŘÁDNĚ   OPATŘENÍ  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon…
více...

Školička – přerušení akce

Od 11. 3. 2020 se přerušuje do odvolání provoz Školičky pro budoucí žáky 1. tříd. O dalším pokračování akce budou rodiče včas informováni.
více...

Informace a doporučení ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,  AŤ…
více...

Když děti tančí

Čtvrteční odpoledne proměnilo tělocvičnu v taneční parket. Zábava v maskách přilákala naše předškoláky i děti z prvních a druhých tříd. Za doprovodu rodičů se i letos účastnily maškarního bálu. Hlavní roli sehrál tanec masek a soutěže, při kterých děti předvedly svou zručnost a smysl pro humor. Zábavní disciplíny střídaly taneční Šmoulí písničky a masky se…
více...

Kučerka na bruslích

První část našich bruslařů letos opět navštívila zimní stadion. Jízdu na bruslích si užívali zkušení bruslaři a začátečníci dělali velké pokroky. Dopoledne na ledě si všichni užili. [Show as slideshow] 12►
více...

Recitátoři na Kučerce

Ze všech prvních až pátých tříd byli letos opět vybráni nejlepší recitátoři, aby ve školním kole přednesli vybrané básničky.Všechny děti krásně zarecitovaly a svým potleskem ocenily snahu svých spolužáků. Všichni zúčastnění byli odměněnisladkostmi a ti nejúspěšnější také diplomem.Z prvňáčků byli oceněni: Dominik Marcoň, Julie Marková a Sofie Jelínková.V kategorii druhých a třetích tříd byli nejlepší…
více...