Category Archives: Škola

Kučerka pomáhá proti rakovině

Dne 10.5.2023 se žáci 9.B zúčastnili charitativní akce v rámci českého Dne proti rakovině a pomohli svou činností vybrat 18 910 Kč. Tímto našim žákům děkujeme a zároveň děkujeme také všem žákům, rodičům a pedagogům naší školy, kteří se rozhodli tuto akci podpořit a přispěli.
více...

Exkurze do Osvětimi

V pátek 28. 4. 2023 jsme se s žáky 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do komplexu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů Auschwitz - Birkenau v Osvětimi. Po příjezdu do tábora jsme si s česky mluvícími průvodkyněmi prohlédli rozsáhlé muzeum Auschwitz. Prošli jsme si muzejní expozice, baráky, plynovou komoru a krematorium. Zapůsobily na nás…
více...

SLET ČARODĚJNIC – SPANÍ VE ŠKOLE

Konec dubna a začátek května je ve znamení pálení čarodějnic. V pátek 28. 4. jsme se sešli před školou v čarodějnických kostýmech a po krátkém úvodu (vstupenkou byl kostým a krátké zaklínadlo) jsme se rozdělili do malých skupin a začalo naše putování po známém prostředí. Celé čarodějnické dovádění jsme začali tancem, hrami a opékáním potkanů,…
více...

Informace k zápisu do 1. tříd – doplnění

Vážení rodiče, naše škola Vám nabízí pro urychlení a zjednodušení vlastního zápisu stažení a předvyplnění Zápisního listu (ke stažení zde: Zápisní list_2023_GDPR_pdf Příloha č.2 - Zápisní list_2023_GDPR_docx) a v případě požadovaného odkladu také Žádosti o odklad (ke stažení zde: Žádost_o_odklad_2023 ). Pokud této možnosti využijete, prosíme o čitelné vyplnění a odevzdání spolu s požadovanými dokumenty…
více...

Instrukce k zápisu do 1. tříd 2023/2024

Vážení rodiče předškoláků, blíží se termíny zápisu dětí do 1. tříd. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). K zápisu si vezměte s sebou: - občanský průkaz, rodný list dítěte,…
více...

Zotavovací akce Horní Lomná – 2. třídy

V Horní Lomné ve škole,                               Akorát náš autobus bylo super, vesele.                                         na výletě řekl: ,,Dost!“ Užili jsme, co se dalo,                                    „Máte zdravé nožičky, sportovali, skákali                                           běžte pěšky, dětičky.“ a nic se nám nestalo.                                     Taky nám vše chutnalo, Sluníčko nás milovalo,                                  …
více...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Dne 23. 6. 2022 v 16:00 se na naší škole ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pro rodiče pro budoucích prvňáčků. Během schůzky bude od rodičů vybrána částka 650,- Kč na pracovní sešity, procvičovací sešity, písanky a boxy. Včasným objednáním zajistíme pro vaše děti bezproblémový začátek nového školního roku. Děkujeme…
více...