Den matek v 1.B

Prvňáčci pozvali maminky a babičky dne 16.5. odpoledne do své třídy a připravili si pro ně několik milých překvapení. Maminky usedly k prostřeným stolům, mohly ochutnat různé moučníky, kávu a nápoje z čerstvého ovoce. Děti si pod vedením p. učitelky připravily pásmo českých i anglických písniček.
Během vystoupení byly na tvářích maminek občas vidět i slzy dojetí z výkonů svých prvňáčků.
Po ukončení programu předaly děti svým maminkám dárky, které samy vyrobily (malovaný obrázek s přáníčkem a drátkované srdíčko na kamínku). Maminčin milý úsměv a objetí bylo nejhezčím poděkováním.
Na přípravě této hezké akce se také podílely paní vychovatelka Drábková a paní asistentka Palicová.  Všem patří velký dík za vytvoření příjemné atmosféry. Na závěr byl prostor i na milé povídání u kávy.  V letošním školním roce to bylo již druhé setkání s dětmi a rodiči po vánoční tvůrčí dílně.
Všichni se těšíme na další společnou akci zase příště.

Třídní učitelka Andrea Hartmannová

No Comments Yet.

Komentujte