Recent Posts by mott

Aktuální informace

V tomto příspěvku budou zveřejňovány aktuální informace, které souvisí s opatřeními v důsledku šíření koronaviru. Složka DOKUMENTY v mobilu Pokud se chcete dostat z mobilu do složky Dokumenty, kde mají třeba zadanou práci v souborech, tak se přihlašte do Bakalářů přes nějaký prohlížeč (Google Chrome, Prohlížeč, Explorer). Tam vidíte všechny potřebné složky. Pokud použijete mobilní aplikaci,…
více...

Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání

Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání – přerušení provozu od 19. 3. 2020 do odvolání Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  A. Kučery 20, příspěvková organizace, vydává podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský…
více...

Uzavření provozu mateřské školy

Vážení rodiče,sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020  rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih,s účinností od 19.03.2020 do odvolání  a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci…
více...

Mimořádná opatření v mateřské škole

Vážení rodiče,vzhledem k vyhlášení KARANTÉNY na celou ČR a doporučení ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví zavádíme tato preventivní opatření: V provozu bude pouze první budova mateřské školy (ostatní části uzavřeny a dezinfekce). Oblečení dětí si přeneste na šatnu třídy Světlušky. Do MŠ bude přijato dítě pouze zdravé, které nejeví známky respiračního onemocnění. Při příchodu dítěte do MŠ bude proveden…
více...

Informace k mimořádnému opatření MZ

Číslo jednací MSMT-11703/2020-1 Datum 10. 3. 2020 Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol   Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách…
více...

Zákaz pořádání akcí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN   MZDRX019DGGV     MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ   Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů…
více...

Mimořádné opatření – zrušení výuky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN MZDRX019DHS0   MIMOŘÁDNĚ   OPATŘENÍ  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon…
více...

Školička – přerušení akce

Od 11. 3. 2020 se přerušuje do odvolání provoz Školičky pro budoucí žáky 1. tříd. O dalším pokračování akce budou rodiče včas informováni.
více...