Recent Posts by mott

Zotavovací akce Horní Lomná – 2. třídy

V Horní Lomné ve škole,                               Akorát náš autobus bylo super, vesele.                                         na výletě řekl: ,,Dost!“ Užili jsme, co se dalo,                                    „Máte zdravé nožičky, sportovali, skákali                                           běžte pěšky, dětičky.“ a nic se nám nestalo.                                     Taky nám vše chutnalo, Sluníčko nás milovalo,                                  …
více...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Dne 23. 6. 2022 v 16:00 se na naší škole ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pro rodiče pro budoucích prvňáčků. Během schůzky bude od rodičů vybrána částka 650,- Kč na pracovní sešity, procvičovací sešity, písanky a boxy. Včasným objednáním zajistíme pro vaše děti bezproblémový začátek nového školního roku. Děkujeme…
více...

Den dětí v bazénu

Téměř po dvou letech jsme mohly opět v  plavecké škole připravit pro děti DEN DĚTÍ. Připravily jsme závody o nejrychlejší děvče a nejrychlejšího chlapce třídy. Závodů se zúčastnily všechny třídy v rámci plavecké výuky. Třídy naší školy 3. A, 3. B nezůstaly pozadu, jak uvidíte na fotografiích. Pro první tři borce byly připraveny medaile, diplomy dostaly…
více...

Informace pro uchazeče o umístění do MŠ

Informace pro rodiče přijatých uchazečů: Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou zváni na třídní schůzky, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi potřebnými ke vzdělávání od 1. 9. 2022. V případě, že přijaté dítě nenastoupí do naší mateřské školy, oznamte tuto skutečnost neprodleně v mateřské škole. Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů: Rozhodnutí…
více...

PÁŤÁCI V KORYČANECH

Ve dnech 14.3. – 27.3. 2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili ozdravného pobytu v Hipocentru Koryčany, které se nachází v malebné krajině na úpatí Chřibů. Akce byla realizována díky dotaci Magistrátu města Ostravy. V Hipocentru Koryčany se specializují na chov koní a děti měly možnost pod vedením zkušených pracovníků Hipocentra absolvovat v rámci pobytu kovbojský…
více...

Čarodějnice v MŠ

Pálení čarodějnic v naší MŠ tento rok proběhlo jako tematické rodinné odpoledne. Děti s rodiči, prarodiči a sourozenci plnily čarodějné úkoly na stezce kolem MŠ a plnily tajenku, kterou potom proměnily za odměny v obchodě u Baby Jagy. Stezka byla opravdu náročná, a proto všichni ocenili výborný moučník, který přichystaly naše paní kuchařky a osvěžení…
více...

Provozní řád beachvolejbalového areálu

Informace k provozu: Provozovatelem beachvolejbalového areálu je od 1. 4. 2021 VOLLEY BESKYDY s.r.o., se sídlem Nová 1955/26, 700 30, Ostrava-Zábřeh.Objednávky na jednorázové a dlouhodobé využívání hřišť: beachzskucery@seznam.cz , mobil: +420 736 503 708.
více...

Ze světa jazyků

Dne 15.3. 2022 se naše žákyně Elizabeth Bergová (7.A) a Ina Hellebrandová (9.B) zúčastnily okresního kola olympiády v anglickém jazyce, přičemž gratulujeme oběma dívkám za vzornou reprezentaci školy a také Elizabeth za krásné 4. místo. Vybraní žáci 7. a 8. tříd navštívili v březnu a dubnu 2022 edukační výstavu v anglickém jazyce nazvanou Survival, kterou pořádala Galerie Plato…
více...

Fotbalový turnaj mateřských škol

Letos se poprvé 5. května 2022 uskutečnil Fotbalový turnaj mateřských škol obvodu Ostrava-Jih. Akce se konala na fotbalovém hřišti TC Vítek, pod záštitou trenérů MFK Vítkovice. Turnaj byl určen všem předškolákům, jak chlapcům, tak i dívkám bez rozdílu. Po příchodu se každé mateřské školy ujal jeden trenér, tzv. ambasador, který děti celou akcí provázel. Hřiště…
více...