Jídelna ZŠ

Vnitřní řád jídelny ZŠ (ke stažení zde): Vnitřní řád ŠJ ZŠ 2023

Seznam zaměstnanců
Jídelníček
Informace ke stravnému
Pokyny k výběru dvou jídel

Seznam zaměstnanců

Příjmení a jménoPracovní zařazeníTelefon a e-mail
Stuchlá Martinavedoucí školní jídelny725 987 852
jidelna@zsakucery.cz
Budová Eliškahlavní kuchařka
Kopřivová Josefazaučená kuchařka
Kralertová Janazaučená kuchařka
Kuzníková Ĺubomírazaučená kuchařka
Neuwirth Miroslavzaučený kuchař
Slámová Šárkazaučená kuchařka
Sýkorová Dagmarkuchařka
Severynová Martinapomocná kuchařka
Žárská Renatapomocná kuchařka

 

Jídelníček

Vážení strávníci, jídelníček naší školní jídelny si lze přečíst na stránkách www.strava.cz
(číslo našeho zařízení je 4363).

Informace ke stravnému

Upozornění pro rodiče – stravování žáku v době jejich nemoci
Dle školského zákona č.561/2004  §119 v platném znění se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9 v platném znění se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní, první den nemoci si odnese rodič stravu v jídlonosiči. Další dny si stravu odhlásí, jinak by musel tyto obědy zaplatit dle výše citovaného zákona v plné výši.
Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve vyučování pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se vyskytují při placení nedostatků.

Vysvětlení pro rodiče k cenám stravného dle věku
Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb. v platném znění jsou do věkových skupin strávnicí zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Zařazení dle věku:

Věk Finanční limit
7 - 10 let 30,- Kč
11 - 14 let 32,- Kč
15 let a více 35,- Kč

Prodej stravného

Děti mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Cena obědů je dle věku strávníka.

Stravné prodáváme v hotovosti každé pondělí od 7,00 do 9,00 a poslední pracovní den v měsíci od 7.00 do 14.00. Platby lze také provádět inkasem. 

Výdejny obědů jsou elektronicky propojeny s kanceláří školní jídelny. Proto je místo prodeje papírových stravenek zaveden prodej čipů . Čip (hodnota 130,- Kč) je nutno zakoupit spolu se stravou. Při poškození čipu strávník musí zakoupit nový, bližší informace podá referent školní jídelny.

Odhlašování stravného

Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné.

Strávník je povinen hlásit veškeré změny (stěhování, přechod na jinou školu, ukončení stravování, změnu účtu nebo platby...) osobně v kanceláři ŠJ ZŠ nebo telefonicky na čísle 725 987 852.

Strávníci, kteří platí stravné z účtu, musí veškeré změny (zejména ukončení stravování), ihned nahlásit, protože obědy mají s jejich souhlasem automaticky navedeny na měsíc dopředu po celou dobu školní docházky (1. - 9. třída, gymnázium), mimo prázdniny a nevarné dny.
Strava se odhlašuje na tel. čísle  725 987 852.

Odhlašování na následující den je možno pouze do 13.30 hodin. Odhlašování nelze provádět prostřednictvím internetu (mailu).

Výdej obědů

Obědy vydáváme v době 11.45-14.30 pro žáky ZŠ, Gymnázia a ostatní.
Stravu do nosičů a pro cizí strávníky vydáváme v době 11.15-11.30 hodin.
Cena obědu pro cizí strávníky je 90,- Kč (polévka, hlavní jídlo, salát a nápoj).

Pokyny k výběru ze dvou druhů jídel

Školní jídelna základní školy zavádí od 5. dubna 2011 ve vybraných dnech možnost výběru ze dvou jídel (viz jídelníček). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se strávníci seznámili s následujícími pokyny a s postupem objednávání jídel na jídelním terminálu.

  1. Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel. Oběd č. 1 je navolen automaticky, oběd č. 2 si každý strávník může navolit pomocí terminálu (umístěn v jídelně) a to nejpozději jeden pracovní den dopředu, do 13.30 hod. (např. v pondělí do 13.30 hod. na úterý).
  2. Oběd č. 2 se vaří pouze v případě, že se přihlásí minimálně 50 strávníků na daný den. Pokud bude tento počet menší, mají všichni strávníci automaticky navolen oběd č. 1.
    V případě, že počet zájemců o oběd č. 1 nebude minimálně 50, bude všem navolen oběd č. 2.
  3. Na jídelním lístku, který je vyvěšen ve školní jídelně, bude jeden den dopředu vyškrtnut oběd, který se nevaří.
  4. Oběd č. 2 je možno navolit čipem nebo na stránkách www.strava.cz.

Svršky se odkládají ve ŠJ na určené místo. Za uložení věcí ve ŠJ si zodpovídá strávník sám. K ukládání osobních věcí využívají strávníci uzamykatelné skříňky uzamčené vlastní kladkou umístěné ve vestibulu jídelny.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vstup do prostorů jídelny povolen pouze strávníkům, kteří mají zakoupený oběd na daný den. Doprovod dětí čeká ve vestibulu jídelny.

S těmito pokyny se mohou seznámit strávníci rovněž v prostorách školní jídelny, kde budou vyvěšeny.

Martina Stuchlá
vedoucí školní jídelny