Školní metodik prevence

Činnost školního metodika prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence rizikových jevů.

V současné době tuto funkci vykonává Mgr. Iva Konečná.

Školní metodik prevence tvoří společně s výchovným poradcem, s ředitelem školy Mgr. Rostislavem Pytlíkem a vyučujícími OV, RV PREVENTIVNÍ TÝM, který úzce spolupracuje při mapování a řešení rizikových jevů na naší ZŠ. Prioritními oblastmi jsou pro nás zejména pozitivní atmosféra a pozitivní přístup rodičů i veřejnosti ke škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností, dodržování práv druhého a plnění svých povinností (zodpovědnost za své činy), prevence proti šikaně, snížení výskytu verbální agrese, fyzické agrese a vandalismu, snížení záškoláctví.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

 1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
 2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
 3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet...)
 5. spolupráce s jinými institucemi
 6. mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
 7. postupy řešení rizikových jevů
 8. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

Konzultační hodiny:

pro rodiče: pondělí, 13,15 - 14,15
(po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 597 317 504 lze sjednat i jiný termín)

e-mail: smp@zsakucery.cz, ikonecna@zsakucery.cz

pro žáky: po domluvě kdykoli v pracovní dny

Pokud by žáci nenašli odvahu svěřit se nám či rodičům, blízkým kamarádům, mohou využít SCHRÁNKU DŮVĚRY.

Školní preventivní strategie je součástí ŠVP ZV - "Zelená na cestu".

Dokumenty ke stažení

 1. Postupy při řešení jednotlivých rizikových jevů
 2. Bezpečný internet
 3. Návykové látky
 4. Minimální preventivní plán 2023-2024
 5. Šikana
 6. Normální je nekouřit