SDV =  Středisko dopravní výchovyKolo

Kontakt: dopravka@zsakucery.cz

Cíl výuky:

  • bezpečné chování dětí v silničním provozu
  • předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat
  • získávání a utváření návyků do budoucna
  • naučit děti vážit si života a chránit jej
  • získání pozitivního životního stylu na silnicích

Činnost SDV:

Na  DDH při ZŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka vyučují v roce 2018/2019:

ZaměstnanecObdobíHodiny denně 
pí uč. Jiřina Holečková září - prosinec 5 h. denně
leden - březen3 h. denně
duben - červen5 h. denně
pí uč. Mgr. Šárka Vavrošovázáří - červen2 h. denně
pí uč. Mgr. Věra Puchovázáří - prosinec 3 h. denně
duben - červen3 h. denně

 

 Zajištění výuku a výcvik dětí třetích, čtvrtých, pátých a šestých ročníků:

Přehled škol, které se výuky účastní: seznam škol

 

Možnost dětí získat průkaz cyklisty závěrečnou zkouškou: jízda na DDH podle pravidel, test z PSP

 

Mimoškolní aktivity na DDH:

  • volné jízdy a různé dopravní a sportovní soutěže na DDH pro veřejnost
  • různé akce v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut
  • dopravní soutěž Mladý cyklista: propozice ke stažení na: http://www.ibesip.cz/Dopravni-vychova/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu
  • v  průběhu celého školního roku 2018/2019 akce dopravního kroužku, školní družiny, mateřských škol apod. – dle potřeby a zájmu

Provozní řád DDH a dodatek k provoznímu řádu:

Pojmenování a vyhodnocení rizik při výcviku a výuce - rizika

Výukový program - DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO 1. STUPEŇ (soubory ke stažení):

Veřejné sportoviště 2018