SDV =  Středisko dopravní výchovyKolo

Kontakt: dopravka@zsakucery.cz

Cíl výuky:

  • bezpečné chování dětí v silničním provozu
  • předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat
  • získávání a utváření návyků do budoucna
  • naučit děti vážit si života a chránit jej
  • získání pozitivního životního stylu na silnicích

Činnost SDV:

Na  DDH při ZŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka vyučují v roce 2021/2022:

ZaměstnanecObdobíHodiny denně
pí uč. Jiřina Holečková září - prosinec 5 h. denně
leden - únor3 h. denně
březen - červen5 h. denně
pí uč. Mgr. Šárka Vavrošovázáří - červen5 h. denně
Ing. Robert Radazáří - prosinec3 h. denně
březen - červen3 h. denně

 

 Zajištění výuku a výcvik dětí třetích, čtvrtých, pátých a šestých ročníků:

Přehled škol, které se výuky účastní: seznam škol

 

Možnost dětí získat průkaz cyklisty závěrečnou zkouškou: jízda na DDH podle pravidel, test z PSP

 

Mimoškolní aktivity na DDH:

  • volné jízdy a různé dopravní a sportovní soutěže na DDH pro veřejnost
  • různé akce v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut
  • dopravní soutěž Mladý cyklista: propozice ke stažení na: DSMC_Propozice
  • v  průběhu celého školního roku 2021/2022 akce dopravního kroužku, školní družiny, mateřských škol apod. – dle potřeby a zájmu

Provozní řád DDH a dodatek k provoznímu řádu:

Pojmenování a vyhodnocení rizik při výcviku a výuce - rizika

Výukový program - DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO 1. STUPEŇ (soubory ke stažení):

Pokyny pro prázdninový provoz DDH

Veřejné sportoviště 2022