Podpora digitální výuky

V 1. pololetí školního 2020/21 se škola zúčastní projektu na na podporu digitální výuky z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 (ŠaS/DV).

Realizace projektu proběhne zejména v období listopadu a prosince 2020, jeho realizace bude přínosem pro digitální výuku jak prezenční, tak distanční i v dalším období.

Finanční prostředky budou využity ke zkvalitnění digitální výuky, a to několika způsoby. Jednak budou v rámci projektu provedena školení typu "sborovna", a to ve dvou klíčových oblastech potřebných pro pedagogy – Využití Office 365 školou a žáky a Komunikace a výuka prostřednictvím nástroje Teams. Dále projekt prostřednictvím nákupu digitálních učebnic a interaktivních pracovních sešitů přispěje ke zlepšení distanční výuky, zkvalitnění komunikaci mezi školou, rodiči a žáky a zajištění digitálních výukových materiálů pro distanční výuku. Ke zkvalitnění distanční výuky bude v rámci projektu realizován nákup techniky tuto výuku zajišťující – webových kamer a LTE modemu pro datové připojení.

Tento projekt bude realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která činí 80 000,- Kč.

Logo_Ostrava

No Comments Yet.

Komentujte