Zaměstnanci ZŠ

Konzultace s vyučujícími lze uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě (mailem).

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
VEDENÍ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Pytlík Rostislavstatutární orgán p.o.; ředitelreditel@zsakucery.cz
Mgr. Varkoček Tomášzástupce statut. orgánu; ZŘŠzastupce1@zsakucery.cz
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOTŘÍDNICTVÍE-MAIL
Mgr. Baniová Danuše2.Bdbaniova@zsakucery.cz
Mgr. Barošová Silvie4.Bsbarosova@zsakucery.cz
Mgr. Derková Yvona8.Byderkova@zsakucery.cz
Mgr. Haganová Marcela1.Amhaganova@zsakucery.cz
Mgr. Hartmannová Andrea4.Cahartmannova@zsakucery.cz
Mgr. Hautová Petra-phautova@zsakucery.cz
Mgr. Jablonická Alena-ajablonicka@zsakucery.cz
Mgr. Jelínek Lukáš6.Bljelinek@zsakucery.cz
Mgr. Kabatová Hana1.Chkabatova@zsakucery.cz
Mgr. Káňa Petr4.Apkana@zsakucery.cz
Mgr. Kaplarczyková Ivana6.Aikaplarczykova@zsakucery.cz
Mgr. Konečná Iva-ikonecna@zsakucery.cz
Kotisová Ivanaasistent
pedagoga
ikotisova@zsakucery.cz
Mgr. Kupková Jarmila6.Bjkupkova@zsakucery.cz
Bc. Molcová Katarína-kmolcova@zsakucery.cz
Mgr. Oršulíková Helena3.Bhorsulikova@zsakucery.cz
Mgr. Ott Martin9.Bmott@zsakucery.cz
Mgr. Ottová Jitka5.Ajottova@zsakucery.cz
Mgr. Pinkavová Markéta2. Ampinkavova@zsakucery.cz
Mgr. Plášek Josef8.Ajplasek@zsakucery.cz
Mgr. Pytlík Rostislav-reditel@zsakucery.cz
Mgr. Radová Hana1.Bhradova@zsakucery.cz
Mgr. Tomancová Marcela7.Amtomancova@zsakucery.cz
Mgr. Třosová Zdeňka5.Bztrosova@zsakucery.cz
Mgr. Klabačková Lenka9.Alklabackova@zsakucery.cz
Mgr. Varkoček Tomáš-tvarkocek@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárka-svavrosova@zsakucery.cz
Mgr. Venhudová Radmila3.Arvenhudova@zsakucery.cz
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Jitka OttováVýchovný poradcevychporadce@zsakucery.cz
Mgr. Konečná IvaŠkolní metodik prevencesmp@zsakucery.cz
DALŠÍ FUNKCE PEDAGOGŮ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Derková Yvonajednatel SRPŠsrps@zsakucery.cz
Mgr. Pinkavová Markétakoordinátor ŠVPmpinkavova@zsakucery.cz
Mgr. Jelínek Lukášpředseda Školské radyskolskarada@zsakucery.cz
Mgr. Ott Martinkoordinátor ICT,webmasterwebmaster@zsakucery.cz
Mgr. Třosová Zdeňkagarant zdravotní výchovyzdravotnik@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárkakoordinátor pro envirom. výchovuekolog@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárkagarant pro dopravní výchovudopravka@zsakucery.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Zapletalová Zuzanavedoucí vychovatelkadruzina@zsakucery.cz
Drábková Alexandravychovatelka
Kotisová Ivanavychovatelka
Krejčiříková Petravychovatelka
Netková Martinavychovatelka
TH PRACOVNÍCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOPRACOVNÍ ZAŘAZENÍE-MAIL
Krajčíová Petrasekretářka, personalistkasekretar@zsakucery.cz
Ing. Poledníková Kamilaekonomkaekonom@zsakucery.cz
Heliová Marcelahospodářkahospodar@zsakucery.cz
Židková Janareferentkajzidkova@zsakucery.cz
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOPRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
Brunerová VěraUklízečka
Hančíková Radkauklízečka
Wiesner Petrtechnik
Kubatka Miroslavškolník
Spáčilová Naděždauklízečka
Sipiorowská Libušeuklízečka
Sokolová Irenavrátná