Zaměstnanci ZŠ

Konzultace s vyučujícími lze uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě (mailem).

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
VEDENÍ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Pytlík Rostislavstatutární orgán p.o.; ředitelreditel@zsakucery.cz
Mgr. Varkoček Tomášzástupce statut. orgánu; ZŘŠzastupce1@zsakucery.cz
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOTŘÍDNICTVÍE-MAIL
Mgr. Baniová Danuše3.Adbaniova@zsakucery.cz
Mgr. Barošová Silvie4.Bsbarosova@zsakucery.cz
Mgr. Derková Yvona7.Ayderkova@zsakucery.cz
Drabinová Ritaasistent
pedagoga
rdrabinova@zsakucery.cz
Mgr. Haganová Marcela1.Amhaganova@zsakucery.cz
Mgr. Hartmannová Andrea1.Bahartmannova@zsakucery.cz
Mgr. Hautová Petra-phautova@zsakucery.cz
Mgr. Hrabčíková Radka-rhrabcikova@zsakucery.cz
Mgr. Jelínek Lukáš9.Bljelinek@zsakucery.cz
Mgr. Káňa Petr4.Apkana@zsakucery.cz
Mgr. Kaplarczyková Ivana9.Aikaplarczykova@zsakucery.cz
Bc. Kindlová Kateřinaasistent
pedagoga
kkindlova@zsakucery.cz
Mgr. Konečná Iva-ikonecna@zsakucery.cz
Mgr. Korejzová Zuzana5.Bzkorejzova@zsakucery.cz
Kotisová Ivanaasistent
pedagoga
ikotisova@zsakucery.cz
Mgr. Kupková Jarmila6.Bjkupkova@zsakucery.cz
Mgr. Molcová Katarína7.Bkmolcova@zsakucery.cz
Mgr. Ott Martin8.Amott@zsakucery.cz
Mgr. Ottová Jitka5.Ajottova@zsakucery.cz
Mgr. Pinkavová Markéta-mpinkavova@zsakucery.cz
Mgr. Pytlík Rostislav-reditel@zsakucery.cz
Mgr. Růžičková Lenka3.Blruzickova@zsakucery.cz
Mgr. Tomancová Marcela6.Amtomancova@zsakucery.cz
Mgr. Třosová Zdeňka2.Aztrosova@zsakucery.cz
Tyrková Hanaasistent
pedagoga
htyrkova@zsakucery.cz
Mgr. Klabačková Lenka8.Blklabackova@zsakucery.cz
Mgr. Varkoček Tomáš-tvarkocek@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárka-svavrosova@zsakucery.cz
Mgr. Venhudová Radmila2.Brvenhudova@zsakucery.cz
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Jitka OttováVýchovný poradcevychporadce@zsakucery.cz
Mgr. Konečná IvaŠkolní metodik prevencesmp@zsakucery.cz
Mgr. Vnenková VěraSpeciální pedagogvvnenkova@zsakucery.cz
Palicová-Olivková MarkétaŠkolní asistentmpalicova@zsakucery.cz
DALŠÍ FUNKCE PEDAGOGŮ
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Mgr. Derková Yvonajednatel SRPŠsrps@zsakucery.cz
Mgr. Káňa Petrkoordinátor ŠVPpkana@zsakucery.cz
Mgr. Jelínek Lukášpředseda Školské radyskolskarada@zsakucery.cz
Mgr. Ott Martinkoordinátor ICT,webmasterwebmaster@zsakucery.cz
Mgr. Třosová Zdeňkagarant zdravotní výchovyzdravotnik@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárkakoordinátor pro envirom. výchovuekolog@zsakucery.cz
Mgr. Vavrošová Šárkagarant pro dopravní výchovudopravka@zsakucery.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOFUNKCEE-MAIL
Zapletalová Zuzanavedoucí vychovatelkadruzina@zsakucery.cz
Drábková Alexandravychovatelka
Kotisová Ivanavychovatelka
Krejčiříková Petravychovatelka
TH PRACOVNÍCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOPRACOVNÍ ZAŘAZENÍE-MAIL
Krajčíová Petrasekretářka, personalistkasekretar@zsakucery.cz
Ing. Iva Vyležíkováekonomkaekonom@zsakucery.cz
Heliová Marcelahospodářkahospodar@zsakucery.cz
Židková Janareferentkajzidkova@zsakucery.cz
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
TITUL,PŘÍJMENÍ,JMÉNOPRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
Wiesner Petrtechnik
Kubatka Miroslavškolník
Hančíková Radkavrátná
Beláková Martauklízečka
Brunerová VěraUklízečka
Jelínková Pavlauklízečka
Kurucová Kamilauklízečka