Category Archives: SRPŠ

Schůze výboru SRPŠ

Schůze výboru SRPŠ Kučerka se koná ve čtvrtek 25. září 2014 v 17 hodin ve sborovně školy. (Pokračování textu…)
více...

Pozvánka na schůzi výboru SRPŠ Kučerka

Ve čtvrtek 13. září 2012 v 17 hodin  ve sborovně školy se koná schůze výboru SRPŠ Kučerka. Účast na schůzi je důležitá, jelikož potřebujeme dohodnout průběh a účast na členské schůzi, která je naplánovaná na úterý 2. 10. 2012. Pokud se nemůžete dostavit, domluvte se telefonicky (597 317 521) s jednatelkou o další spolupráci. Děkuji všem za pochopení a účast. Jednatelka SRPŠ: Mgr. Yvona…
více...

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ Kučerka

Zveme všechny rodiče a přátele školy na členskou schůzi SRPŠ Kučerka, která se koná 2. 10. 2012 v 16:30 hodin ve školní jídelně. Program schůze: Úvod, zahájení. Zvolení volební komise. Zpráva o činnosti SRPŠ v minulém školním roce 2011/2012. Zpráva o hospodaření v minulém školním roce 2011/2012. Zpráva revizní komise. Návrh a schválení nového výboru SRPŠ pro školní…
více...