Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ Kučerka

Zveme všechny rodiče a přátele školy na členskou schůzi SRPŠ Kučerka, která se koná
2. 10. 2012 v 16:30 hodin ve školní jídelně.

Program schůze:

 1. Úvod, zahájení.
 2. Zvolení volební komise.
 3. Zpráva o činnosti SRPŠ v minulém školním roce 2011/2012.
 4. Zpráva o hospodaření v minulém školním roce 2011/2012.
 5. Zpráva revizní komise.
 6. Návrh a schválení nového výboru SRPŠ pro školní rok 2012/2013.
 7. Návrh celoročního plánu a výše členského příspěvku na školní rok 2012/2013.
 8. Návrh rozpočtu na školní rok 2012/2013.
 9. Diskuse.
 10. Hlasování o členském příspěvku a rozpočtu na rok 2012/2013.
 11. Vyjádření volební komise.
 12. Závěrečné usnesení.

No Comments Yet.

Komentujte