Category Archives: Mateřská škola

Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání

Směrnice MŠ A. Kučery o úplatě za předškolní vzdělávání – přerušení provozu od 19. 3. 2020 do odvolání Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  A. Kučery 20, příspěvková organizace, vydává podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský…
více...

Uzavření provozu mateřské školy

Vážení rodiče,sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020  rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih,s účinností od 19.03.2020 do odvolání  a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci…
více...

Mimořádná opatření v mateřské škole

Vážení rodiče,vzhledem k vyhlášení KARANTÉNY na celou ČR a doporučení ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví zavádíme tato preventivní opatření: V provozu bude pouze první budova mateřské školy (ostatní části uzavřeny a dezinfekce). Oblečení dětí si přeneste na šatnu třídy Světlušky. Do MŠ bude přijato dítě pouze zdravé, které nejeví známky respiračního onemocnění. Při příchodu dítěte do MŠ bude proveden…
více...

Školička – přerušení akce

Od 11. 3. 2020 se přerušuje do odvolání provoz Školičky pro budoucí žáky 1. tříd. O dalším pokračování akce budou rodiče včas informováni.
více...

Informace a doporučení ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,  AŤ…
více...

Prázdninový provoz pro děti z MŠ Mjr. Nováka

Vážení rodiče,v rámci vzájemné spolupráce mezi našimi mateřskými školami, MŠ A. Kučery a MŠ Mjr. Nováka, umísťujeme na období letních prázdnin děti zobou mateřských škol.MŠ A. Kučery zajišťuje prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů naší mateřské školy a pro děti z MŠ Mjr. Nováka v době od 7. 7. – 31. 7. 2020.Vyplněné žádosti na dobu…
více...

Když děti tančí

Čtvrteční odpoledne proměnilo tělocvičnu v taneční parket. Zábava v maskách přilákala naše předškoláky i děti z prvních a druhých tříd. Za doprovodu rodičů se i letos účastnily maškarního bálu. Hlavní roli sehrál tanec masek a soutěže, při kterých děti předvedly svou zručnost a smysl pro humor. Zábavní disciplíny střídaly taneční Šmoulí písničky a masky se…
více...

i-ŠKOLIČKA v MŠ

INTERAKTIVNÍ PROGRAM "MOJE TĚLO"  Vždy v pátek – programem provede děti paní učitelka a skřítek Pilulka. Připravte se na spoustu otázek 😉. Díky skřítku Pilulkovi se děti dozví, z jakých částí se tělo skládá, také jak vypadá uvnitř a jak vše funguje. Interaktivní úkoly dětem pomohou k pochopení. Našim cílem je obohatit vzdělávání dítěte v oblasti ICT hravými činnostmi…
více...

Usměvavé lyžování

V týdnu od 27. -31. 1. se děti zúčastnily lyžařského výcviku v Palkovicích. Lyžování bylo i přes nepříznivé lyžařské podmínky na počátku týdne velmi usměvavé. Děti se obstojně naučily všem základům správné techniky lyžování. Pakliže si myslíte, že pizza nebo hranolky jsou jídlem, jste na omylu. Zkuste se zeptat dětí z kurzu lyžování. Už umějí…
více...