Category Archives: Mateřská škola

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Dne 23. 6. 2022 v 16:00 se na naší škole ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pro rodiče pro budoucích prvňáčků. Během schůzky bude od rodičů vybrána částka 650,- Kč na pracovní sešity, procvičovací sešity, písanky a boxy. Včasným objednáním zajistíme pro vaše děti bezproblémový začátek nového školního roku. Děkujeme…
více...

Informace pro uchazeče o umístění do MŠ

Informace pro rodiče přijatých uchazečů: Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou zváni na třídní schůzky, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi potřebnými ke vzdělávání od 1. 9. 2022. V případě, že přijaté dítě nenastoupí do naší mateřské školy, oznamte tuto skutečnost neprodleně v mateřské škole. Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů: Rozhodnutí…
více...

Čarodějnice v MŠ

Pálení čarodějnic v naší MŠ tento rok proběhlo jako tematické rodinné odpoledne. Děti s rodiči, prarodiči a sourozenci plnily čarodějné úkoly na stezce kolem MŠ a plnily tajenku, kterou potom proměnily za odměny v obchodě u Baby Jagy. Stezka byla opravdu náročná, a proto všichni ocenili výborný moučník, který přichystaly naše paní kuchařky a osvěžení…
více...

Fotbalový turnaj mateřských škol

Letos se poprvé 5. května 2022 uskutečnil Fotbalový turnaj mateřských škol obvodu Ostrava-Jih. Akce se konala na fotbalovém hřišti TC Vítek, pod záštitou trenérů MFK Vítkovice. Turnaj byl určen všem předškolákům, jak chlapcům, tak i dívkám bez rozdílu. Po příchodu se každé mateřské školy ujal jeden trenér, tzv. ambasador, který děti celou akcí provázel. Hřiště…
více...

Den Země v MŠ

Oslavy mezinárodního dne Země jsme letos nepojali formou soutěží a zábavy, ale naopak vzdělávacími činnostmi a úklidem zahrady MŠ. Během dopoledních činností ve třídách si děti procvičily, jak a kam třídíme odpad, učily se, proč je voda tolik vzácná, vyrobily si různými způsoby napodobeninu naší Země, aj. Poté se všechny třídy přesunuly na pozemek MŠ,…
více...

Předškoláci bodovali na 1. ročníku Pohybového festivalu na Jihu

Po ‚covidové pauze“ se předškoláci naší MŠ konečně dočkali a ve středu 6. 4. 2022 se zúčastnili prvního ročníku Pohybového festivalu. Děti se pilně připravovaly již od září a trénovaly ve čtyřech disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa do dálky, běh na 50 m a štafeta 6x50 m. V březnu proběhlo „školní kolo“ a ti nejlepší se…
více...

Informace k zápisu do 1. tříd

Instrukce k  zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 Vážení rodiče předškoláků, blíží se termíny zápisu dětí do 1. tříd. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). K zápisu…
více...

Poděkování

Základní škola a mateřská škola je plná malých i velkých dětí s mlsnými jazýčky. Pořádá nespočet akcí a aktivit, při kterých je třeba naše malé i větší odměnit. S odměnami nám pomáhají nejen rodiče, rodinní příslušníci a zástupci SRPŠ Kučerka, ale také nejrůznější sponzoři z řad firem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat prodejci dobrot a…
více...