Category Archives: Mateřská škola

Poděkování

Základní škola a mateřská škola je plná malých i velkých dětí s mlsnými jazýčky. Pořádá nespočet akcí a aktivit, při kterých je třeba naše malé i větší odměnit. S odměnami nám pomáhají nejen rodiče, rodinní příslušníci a zástupci SRPŠ Kučerka, ale také nejrůznější sponzoři z řad firem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat prodejci dobrot a…
více...

Informace MŠMT (k 3.1.2022)

Soubor ke stažení ZDE: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
více...

Mikulášská nadílka ve školce

„Kdo to klepe? Bílý pán! Mikuláš dnes přišel k nám… anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.“ – i k nám přišel 6.12.2021 do MŠ samotný Mikuláš, se svou věrnou družinou. Celá školka byla na jejich příchod přichystaná, všechny děti se převlékly za malé neposedné čertíky. Mikuláš budil veliký respekt, andílek pohladil děti zase svým milým…
více...

Broučku, spinkej!

Ani teplo ani zima, ani vítr ani déšť, ani světlo ani tma. Jen prima parta dětí s prima partou dospělých a brouček. Sladce si odpočíval v papírové postýlce vystlané listím, koukal se na děti a cosi si s nimi naposledy povídal neznámou řečí. Děti mu rozuměly. Věděly, že se blíží zima, a co je zapotřebí udělat. Ve…
více...

„Uspávání broučků“

Ve čtvrtek 4.11.2021 se konala v naší MŠ akce „Uspávání broučků“ s lampionovým průvodem. Celé události předcházela Podzimní stezka, která obsahovala 14 nejrůznějších úkolů a otázek různě rozmístěných po zahradě školky, které vedly k získání závěrečné tajenky.Příprav se letos zhostila předškolní třída Světlušky, kdy děti během dopoledních her na zahradě odložily hračky a míče, a…
více...

Už to fouká, už to letí…Drakiáda našich dětí

Konečně jsme se dočkali a mohli jsme v úterý 19. října vyvětrat naše draky. Dopoledne sice vypadalo, že spíš bude  přehlídka draků, ale odpoledne nás vítr přece jen navštívil. Na školním hřišti běhali nejen žáci, ale i rodiče. Všichni se snažili, aby se draci dostali co nejvýše a mohli si provětrat svá papírová těla. Bylo…
více...

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání…
více...

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ III

Mateřská škola při Základní škole A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka je zapojena do projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. S registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002081028. Díky projektu Šablony - ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka III  získala škola personální podporu MŠ - školní asistent,…
více...