Category Archives: Mateřská škola

Informace k zápisu do 1. tříd – doplnění

Vážení rodiče, naše škola Vám nabízí pro urychlení a zjednodušení vlastního zápisu stažení a předvyplnění Zápisního listu (ke stažení zde: Zápisní list_2023_GDPR_pdf Příloha č.2 - Zápisní list_2023_GDPR_docx) a v případě požadovaného odkladu také Žádosti o odklad (ke stažení zde: Žádost_o_odklad_2023 ). Pokud této možnosti využijete, prosíme o čitelné vyplnění a odevzdání spolu s požadovanými dokumenty…
více...

Instrukce k zápisu do 1. tříd 2023/2024

Vážení rodiče předškoláků, blíží se termíny zápisu dětí do 1. tříd. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). K zápisu si vezměte s sebou: - občanský průkaz, rodný list dítěte,…
více...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků Dne 23. 6. 2022 v 16:00 se na naší škole ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pro rodiče pro budoucích prvňáčků. Během schůzky bude od rodičů vybrána částka 650,- Kč na pracovní sešity, procvičovací sešity, písanky a boxy. Včasným objednáním zajistíme pro vaše děti bezproblémový začátek nového školního roku. Děkujeme…
více...

Informace pro uchazeče o umístění do MŠ

Informace pro rodiče přijatých uchazečů: Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou zváni na třídní schůzky, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi potřebnými ke vzdělávání od 1. 9. 2022. V případě, že přijaté dítě nenastoupí do naší mateřské školy, oznamte tuto skutečnost neprodleně v mateřské škole. Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů: Rozhodnutí…
více...

Čarodějnice v MŠ

Pálení čarodějnic v naší MŠ tento rok proběhlo jako tematické rodinné odpoledne. Děti s rodiči, prarodiči a sourozenci plnily čarodějné úkoly na stezce kolem MŠ a plnily tajenku, kterou potom proměnily za odměny v obchodě u Baby Jagy. Stezka byla opravdu náročná, a proto všichni ocenili výborný moučník, který přichystaly naše paní kuchařky a osvěžení…
více...

Fotbalový turnaj mateřských škol

Letos se poprvé 5. května 2022 uskutečnil Fotbalový turnaj mateřských škol obvodu Ostrava-Jih. Akce se konala na fotbalovém hřišti TC Vítek, pod záštitou trenérů MFK Vítkovice. Turnaj byl určen všem předškolákům, jak chlapcům, tak i dívkám bez rozdílu. Po příchodu se každé mateřské školy ujal jeden trenér, tzv. ambasador, který děti celou akcí provázel. Hřiště…
více...

Den Země v MŠ

Oslavy mezinárodního dne Země jsme letos nepojali formou soutěží a zábavy, ale naopak vzdělávacími činnostmi a úklidem zahrady MŠ. Během dopoledních činností ve třídách si děti procvičily, jak a kam třídíme odpad, učily se, proč je voda tolik vzácná, vyrobily si různými způsoby napodobeninu naší Země, aj. Poté se všechny třídy přesunuly na pozemek MŠ,…
více...