Category Archives: Mateřská škola

Prázdninová docházka do mateřské školy

Vážení rodiče!Paní učitelky Vás budou do 19. 6. 2020 kontaktovat ohledně docházky na prázdniny (pokud takto již neučinily).Prosíme, pečlivě zvažte, zda potřebujete, aby dítě do MŠ docházelo. Opět upřednostňujeme děti zaměstnaných rodičů.Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím bude organizace provozu ztížena.Děkujeme za pochopení a spolupráci.
více...

Nápady pro předškoláky

Nápady pro předškoláky Dobrý den! Naše školka pro vás, kdo jste s dětmi doma, připravila pár užitečných odkazů na tvoření, hry, básničky a logopedickou prevenci. Pokud budete mít chuť a náladu můžete se inspirovat. www.logopediesusmevem.cz www.e-predskolaci.cz www.vesela-chaloupka.cz
více...

Informace pro rodiče k provozu MŠ (k 25. 5. 2020)

Informace pro rodiče k provozu MŠ k otevření 25. 5. 2020 Provoz mateřské školy se do konce školního roku 2019 – 2020 bude řídit dokumentem vydaným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ze dne 30. 4. 2020  (ke stažení ZDE).  Manuál pro zdárný chod školy: Do MŠ bude dítě přivádět a z MŠ odvádět pouze zákonný…
více...

Platby v mateřské škole

OZNÁMENÍ O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ: Rodiče NEMUSÍ platit školné ani stravné během uzavření mateřské školy. V případě, že platba již byla provedena, bude při vyúčtování vrácena zpět.
více...

Zápis do MŠ pro rok 2020/21

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Opatření MŠMT http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021  Termín: od 2. května 2020 do 16. května 2020, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. POKYNY PRO RODIČE SEZNAM DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZAPSÁNÍ DÍTĚTE: - Žádost o předškolní vzdělávání ke stažení zde: Žádost o přijetí s čestným prohlášením k očkování, občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, je-li dítě…
více...