Category Archives: Mateřská škola

DEN RODINY ve školce

      Ve středu 15.5.2024 jsme na zahradě naší školky oslavili Den rodiny. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a děti se svými rodiči či jinými rodinnými příslušníky tak mohli strávit ničím nerušené rodinné odpoledne. Pro všechny byl připraven program v podobě sportovních aktivit, malování na obličej, foto-koutku, skládání puzzle nebo výroby placek k připnutí.…
více...

Pohybový festival MŠ

Pohybový festival mateřských škol městského obvodu Ostrava – Jih 2024Ve středu 20. 03. 2024 jsme se v Atletické hale města Ostravy zúčastnili Pohybového festivalu mateřských škol městského obvodu Ostrava - Jih, na který se přihlásilo všech 30 mateřských škol městského obvodu Ostrava -  Jih. Za naší mateřskou školu jsme sestavily šestičlenné družstvo dětí ze tříd Berušky…
více...

Pohybový festival ve školce

Ve středu 06. 03. 2024 proběhlo školkové kolo Pohybového festivalu v naší mateřské škole. Všechny děti podaly výborné sportovní výkony, velice se snažily a sportování si užily. Za svou snahu byly oceněny diplomem a sladkou odměnou.K reprezentaci naší mateřské školy na Velké finále Pohybového festivalu mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih 2024 byli vybráni ze třídy…
více...

Lyžařský kurz Vaňkův kopec

V týdnu od 19. 02. do 23. 02. 2024 se děti z mateřské školy ze třídy Berušky, Motýlci a Mravenečci zúčastnily lyžařského kurzu na Vaňkově kopci. Děti byly po příjezdu rozděleny do družstev Tučňáčků, Penguinů a Mistrů. Družstva si děti s pomocí instruktorů lyžování samy pojmenovaly a vyrazily na svah se seznamovat nebo zdokonalovat své lyžařské umění. Děti…
více...

Vánoce na dědině: naši předškoláci se vrátili do starých časů

V pátek 8. prosince zamířily děti z naší školky třídy berušek a motýlků do Rožnova pod Radhoštěm, aby navštívily místní skanzen, kde pro ně byl objednaný výukový program Vánoce na dědině. Na celé odpoledne se děti přenesly do dob našich praprapra…prababiček a jako malí koledníci obcházeli zasněženou vesničkou chaloupku po chaloupce. Dozvěděly se, jak lidé tehdy žili, pracovali, jak…
více...

Vánoční jarmark ve školce

Ve středu 6. 12. 2023 proběhl v naší mateřské škole vánoční jarmark. Krom prodeje vánočních výrobků z každé třídy mateřské školy, které vyráběly děti, paní učitelky, rodiče a prarodiče dětí, proběhl i doprovodný program, kde si děti mohly vyzkoušet například zdobení baňky a chytání rybek. Napsaly si dopis Ježíškovi, který hodily do nebeské schránky a…
více...

Tvůrčí dílna a uspávání broučků

Ve slunečném dušičkovém dni 2. listopadu se konala v naší školce tvořivá dílna, kde se sešli rodiče spolu s dětmi a společně se pustili do vyrábění lucerniček, veselých broučků i svítících hůlek.  Panovala zde veselá tvůrčí nálada a všichni si společně strávený čas velmi užili. Po skončení dílničky jsme se sešli před školkou a vydali jsme se…
více...

Broučkiáda 2023

Jak už každoročně, tak i dnes pořádala naše škola velmi oblíbený lampionový průvod nejen pro děti 1. stupně a jejich rodiče, který započal v 16 hodin na okraji Bělského lesa. Účastníci si přinesli své vlastnoručně vyrobené nebo i zakoupené lampiony všech tvarů a barev. Během průvodu se žáci spolu s rodiči mohli těšit na tzv.…
více...