Výlet do Archeoparku Chotěbuz

Pro letošní výlet ke dni dětí jsme zvolili Archeopark Chotěbuz. Při příchodu se nás individuálně ujaly 3 průvodkyně, díky kterým jsme měli možnost nahlédnout do středověkého života – program nesl název „Branou do minulosti“. Prohlédli jsme si chýše, pomleli mouku, pohráli jsme si se středověkými hračkami, stříleli jsme z luku, vyzkoušeli jsme si také, jak těžký byl meč nebo štít. Dále se někteří z nás vydali na dětské hřiště se skluzavkami a „tobogány“, jiní se zašli podívat do expozice akvárii a ryb, do Rybího domu. Za tyto zážitky děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, a dále děkujeme Úřadu městského obvodu jih za poskytnutí dopravy. Děti si celý den skvěle užily a vracely se domů plné dojmů a nezapomenutelných zážitků.
Bc. Lenka Ďuríšková

No Comments Yet.

Komentujte