Projekt “Zub za zubem”

V červnu 2021 realizovali žáci 9.B projekt „Zub za zubem“. Tento projekt byl součástí programu PRŮŠA PRO ŠKOLY, který je realizován společností Prusa Research a.s.

V rámci tohoto projektu se žáci seznámili se základy 3D tisku, jeho významu a zejména jeho využití nejenom ve škole, ale ve všedním životě.
Žákům byly vysvětleny základní principy 3D tisku a také se seznámili s konkrétní modelem 3D tiskárny ve škole.

Během tohoto projektu žáci také realizovali svůj miniprojekt. Modelovali 3D model nějaké jednoduché hry (hlavolamu), který si sami vybrali, navrhli a poté i některé vytiskli na 3D tiskárně. Modely často osahovaly více nezávislých částí, které byly obsaženy ve více souborech.

V rámci tohoto kroku se žáci seznámili a naučili se pracovat se základním modelovací nástrojem Microsoft 3D Builderem. Tyto nabyté znalosti si vyzkoušeli ve svém prvním 3D modelu, který mohli pod dohledem vyučujícího vytisknout. Před tiskem se žáci seznámili s programem PrusaSlicer a jeho možnostmi využívanými při přípravě vlastního tisku na 3D tiskárně.

Do projektu byli zapojeni žáci 9. B, jeden vyučující (ICT metodika správce ve škole) a jeden extérní lektor (IT specialista). Realizace projektu byla jistě přínosná nejen pro žáky, ale taky pro vyučující (lektory), a to z mnoha důvodů. Při teoretické i praktické činnosti bylo rozvíjeno mnoho klíčových kompetencí žáků. Žáci oceňovali odbornou vyspělost lektorů, množnost seznámení se novými trendy v oblasti IT a 3D tisku. Žáci si kromě vlastního modelování vyzkoušeli tvorbu návodu k vytváření 3D modelů. Přínosem pro všechny zapojené byla také možnost diskuse o dané problematice a skupinové práce při realizaci projektu.

Po dokončení projektu Zuba za zubem došlo k předání 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S, která byla na dobu 3 měsíců zapůjčena právě k realizaci projektu a která se bezplatně stala majetkem školy. Tato 3D tiskárna bude nadále využívána ve výuce, a to v různých oblastech či předmětech.

Fotografie z realizace projektu si lze prohlédnou v galerii.

[nggallery id=316]

No Comments Yet.

Komentujte