Recent Posts by srps

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ Kučerka

Zveme všechny rodiče a přátele školy na členskou schůzi SRPŠ Kučerka, která se koná 2. 10. 2012 v 16:30 hodin ve školní jídelně. Program schůze: Úvod, zahájení. Zvolení volební komise. Zpráva o činnosti SRPŠ v minulém školním roce 2011/2012. Zpráva o hospodaření v minulém školním roce 2011/2012. Zpráva revizní komise. Návrh a schválení nového výboru SRPŠ pro školní…
více...

Recent Comments by srps

No comments by srps yet.