Pozvánka na schůzi výboru SRPŠ Kučerka

Ve čtvrtek 13. září 2012 v 17 hodin  ve sborovně školy se koná schůze výboru SRPŠ Kučerka. Účast na schůzi je důležitá, jelikož potřebujeme dohodnout průběh a účast na členské schůzi, která je naplánovaná na úterý 2. 10. 2012. Pokud se nemůžete dostavit, domluvte se telefonicky (597 317 521) s jednatelkou o další spolupráci. Děkuji všem za pochopení a účast. Jednatelka SRPŠ: Mgr. Yvona Derková 

Program schůze:

  1. Úvodní zahájení…………………………………………..………………………………….............. pí Kuchařová
  2. Vystoupení vedení školy………………………………………………………......................... zástupce školy
  3. Stav třídních důvěrníků a jejich vyjádření ke spolupráci s výborem SRPŠ………  pí Derková
  4. Návrh rozpočtu v letošním roce…………………………………………………………… pí Uhrová, pí Reiblová
  5. Návrh členského příspěvku………………………………………………………………………….. pí Uhrová
  6. Návrh plánu práce na nový školní rok…………………………………………………… pí Derková, pí Reiblová
  7. Instrukce k plenárnímu shromáždění……………………………………………………………. pí Derková
  8. Diskuse………………………………………………………………………………………………………… všichni
  9. Úkoly.
  10. Termín příští schůze.

Komentáře jsou uzavřeny.