Recent Posts by mott

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

INFORMACE  KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Od pondělí 25. 5. 2020 je obnoveno stravování žáků. Nárok na obědy mají pouze žáci, kteří jsou přítomni ve vyučování. Stravování bude organizováno dle vyučujících skupin, vždy s doprovodem pedagoga. Nebude možno chodit na obědy individuálně, jiným osobám (doprovod rodičů apod.) nebude vstup do jídelny povolen. Jídelní lístky budou zveřejněny…
více...

Informace pro rodiče k provozu MŠ (k 25. 5. 2020)

Informace pro rodiče k provozu MŠ k otevření 25. 5. 2020 Provoz mateřské školy se do konce školního roku 2019 – 2020 bude řídit dokumentem vydaným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ze dne 30. 4. 2020  (ke stažení ZDE).  Manuál pro zdárný chod školy: Do MŠ bude dítě přivádět a z MŠ odvádět pouze zákonný…
více...

Výuka žáků 9. tříd (od 11.5.2020)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy…
více...

Výuka na 1. stupni (od 25.5.2020)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25.5.2020. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Škola vede evidenci…
více...

Hodnocení žáků ve 2. pololetí šk.roku 2019/20

Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů. 211/2020 Sb. VYHLÁŠKA (ze dne 27. dubna 2020) o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71…
více...

Informace o provozu MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Od 25. 05. 2020 bude mateřská škola otevřena. Mateřská škola bude v provozu i o letních prázdninách. Od 01. 05. 2020 do 13. 05. 2020 budeme zjišťovat Váš zájem o docházku do MŠ zasláním dotazu na e-mail, který je uvedený v evidenčním listu dítěte. Prosíme Vás o zvážení nutnosti docházky Vašeho dítěte od 25. 05. 2020…
více...

Platby v mateřské škole

OZNÁMENÍ O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ: Rodiče NEMUSÍ platit školné ani stravné během uzavření mateřské školy. V případě, že platba již byla provedena, bude při vyúčtování vrácena zpět.
více...