Vánoční jarmark ve školce

Ve středu 6. 12. 2023 proběhl v naší mateřské škole vánoční jarmark. Krom prodeje vánočních výrobků z každé třídy mateřské školy, které vyráběly děti, paní učitelky, rodiče a prarodiče dětí, proběhl i doprovodný program, kde si děti mohly vyzkoušet například zdobení baňky a chytání rybek. Napsaly si dopis Ježíškovi, který hodily do nebeské schránky a potkaly i Mikuláše, čerta a anděla. Atmosféru dokreslil nazdobený a rozsvícený vánoční stromeček, vůně perníku, horkého punče a poslech koled. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne, Vaši podporu a naladění na adventní čas a přejeme klidné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a nový rok 2024 plný, zdraví, štěstí, lásky a pohody. Paní učitelka Petra a kolektiv zaměstnanců mateřské školy. 

No Comments Yet.

Komentujte