S Kučerkou zdravě na horách

V lednu a březnu 2024 se v Moravskoslezských Beskydech uskuteční 2 ozdravné pobyty žáků prvního a druhého stupně naší školy. Tato akce bude zorganizována díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která činí 600 000,- Kč.

Logo_Ostrava
Ozdravný pobyt by měl umožnit žákům ohroženým znečištěným ovzduším strávit 14 dní v prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ty jsou díky své povaze a lokalitě velmi vhodným místem k pobytu naplněnému aktivitami a činnostmi zaměřenými na zdravý životní styl, ochranu životního prostředí a poznávání fauny a flory žijící v horském prostředí, a to vše v kolektivu svých kamarádů a učitelů ze své školy.
V týmu pedagogů jsou navíc učitelé, kteří mají s podobnými ozdravnými pobyty nebo ekologickými aktivitami dlouholeté zkušenosti. Součástí ozdravného pobytu v lednu bude také lyžařský výcvik žáků 6. až 9. tříd.