Turisťák na Kučerce

Hurá!
Letos začal fungovat na naší škole turistický kroužek, hlavně pro děti ze 4. a 7. tříd. Vedou ho učitelé Jitka Ottová a Martin Ott.

Naše první výprava byla hned 28. září a společně jsme si zajeli do Klimkovic. Tam jsme si v lesoparku zahráli ve dvojicích (starší a mladší) hledačku slov z našeho nářečí. Některým slovům jsme sice nerozuměli, ale dospěláci nám vše vysvětlili. Pak jsme po vlastních nohách došli do oblíbené hospůdky Mexiko a po krátké přestávce jsme pěšky dorazili na tramvajovou zastávku v Porubě. Šťastně jsme dojeli do Hrabůvky, kde jsme se rozprchli do svých domů a bytů.
Bylo to fajn a těším se na další výšlap. Pepík Míle

Naše další výprava byla v době podzimních prázdnin 26. října a přidala se k nám také paní asistentka R. Drabinová. Společně jsme si zajeli do Bartošovic do Domu přírody. Tam jsme si vyslechli povídání o různých živočiších a rostlinách v okolí řeky Odry. Také jsme viděli poraněné ptáky a veverky v klecích. Mohli jsme koupit malé dárečky a po krátké přestávce jsme pěšky dorazili na vlak ve Studénce (někteří z nás jeli vlakem poprvé). Šťastně jsme dojeli do Hrabůvky, kde jsme se rozprchli do svých domů a bytů. Bylo to fajn a těším se na další výšlap. Jarda Pohorka