Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, zápisy k povinné školní docházce proběhnou na naší škole v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením však zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

 

POKYNY PRO RODIČE 

Naše škola nabízí dvě možnosti, jak Vaše dítě zapsat: 

1) stažení Přihlášky k zápisu (Prihlaska_k_zapisu_2020) a Zápisového listu (Zapisni_list_2020) ze stránek školy, v případě požadovaného odkladu také Žádosti o odklad (Zadost_o_odklad_2020), jejich čitelné vyplnění a odevzdání spolu s prostými kopiemi požadovaných dokumentů (RL, potvrzení o pobytu, žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení, plná moc k zastupování atd.).

K dodání originálů dokumentů a jejich ověření budete následně vyzváni telefonicky nebo mailem.

Nemá-li zákonný zástupce možnost si výše zmíněné formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí v průběhu dubna na vrátnici školy v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00.

2) zapsání dítěte prostřednictvím webové aplikace Zápisy online - doporučujeme! Aplikace bude aktivní od 1. 4. 2020. Spuštění aplikace ZDE: ZÁPISY ONLINE.
Rodič si vyplněný formulář vytiskne, podepíše a doručí osobně nebo poštou do školy spolu s prostými kopiemi požadovaných dokumentů (RL, OP, potvrzení o pobytu, žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení, plná moc k zastupování atd.)
K dodání originálů dokumentů a jejich ověření budete následně vyzváni telefonicky nebo mailem.

Dokumenty lze podepsat také elektronicky a odeslat mailem na zapis@zsakucery.cz nebo do datové schránky školy (ID datové schránky: sbumgaa).

 

Seznam dokumentů potřebných k zapsání dítěte:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu.

- v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí.

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2020).

- u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září - prosinec 2020, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

- u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden - červen 2021, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Upozornění pro rodiče:

Z důvodu zamezení vyšší koncentrace osob a jejich pohybu v prostorách školy nabízíme možnost telefonického objednání pro osobní podání přihlášky a dodání požadovaných dokumentů na tel: 725 020 204.

 Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.