PLATBA NA MĚSÍC SRPEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE A. KUČERY

Informace pouze pro děti z MŠ I.Herrmanna a mjr.Nováka:
Termín:   02. 07. 2013 (úterý), od 6:00 – 15:00 h.
Kde:          u vedoucí ŠJ MŠ J. Matejasové
Stravné:
Děti 3 – 6 let …………. 27 Kč/den
Děti 6 -  7 let………….. 30 Kč/den
Školné:   400 Kč / měsíc
Pokud v tomto termínu nebude provedena platba, dítě nemůže být do MŠ přijato. Vyúčtování srpnového provozu proběhne poslední týden v srpnu.

No Comments Yet.

Komentujte