EU peníze školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám, realizace projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI bude probíhat od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.
Celková dotace na realizaci projektu byla 1 701 236 Kč.
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následný používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Projekt EU

Komentáře jsou uzavřeny.