Beseda s MĚSTSKOU POLICIÍ

V rámci preventivních programů se děti zúčastnily besedy s Městskou policií Ostrava. Výukový materiál byl vhodně zvolen s ohledem na věkovou kategorii dětí. Šlo o rizika, s nimiž se žáci mladšího školního věku setkávají nejčastěji. Děti se zajímavou a hravou formou naučily rozpoznat nebezpečné jednání, na praktických ukázkách formou her si osvojily základní znalosti bezpečného chování.
Poděkování patří všem zaměstnancům Městské policie Ostrava, kteří se na besedě podíleli.
Na další setkání se těší žáci a učitelé ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce.

 

No Comments Yet.

Komentujte