Den dětí ve školce

V pátek 31. 5. 2019 proběhl v rámci dopoledního programu Den dětí. Bohužel nám na zahradu napršelo, proto byly jednotlivé stanoviště nachystány ve třídách. Výhodu to ale jednu mělo – mezitím, co děti plnily úkoly v budově, venku se chystal a nafukoval veliký skákací hrad. Stanoviště byla pojata formou pohádkového putování. V jednotlivých třídách si děti přečetly kousek pohádky O koblížkovi, zodpověděly základní otázky a už mohly pomocí tyčí posouvat balony dráhou do cíle, kdy se snažily pomoci „koblížkovi“ najít jeho cestu a úspěšně ji zvládnout. Třída Včeličky si pro děti přichystala skákání na trampolíně a házení míčky na cíl, kdy si mohly spolu s přiloženým textem vyzkoušet, jak včelky přenášejí pylové kuličky. Ve třídě Sluníček děti všech velikostí prolézaly strachovým tunelem, až zdárně vylezly opět na světlo. Originální byla také třída Motýlci, kde se děti postavily za sebe, utvořily tak „šňůru“ a nad hlavami si podávali míčky. Symbolizovalo to navlékání korálků a výrobu náhrdelníku pro princeznu z pohádky. Na tomto úkolu si děti procvičily také vzájemnou spolupráci, komunikaci a koordinaci svého těla. U Mravenečků děti narazily na úkol s přesností hodnou malých drobných pracantů – musely přenášet na pálce/lžíci/lžičce mravenčí (polystyrenové) vajíčko. Úkol to nebyl vůbec lehký, protože během přenášení ještě děti zdolávaly překážky, které byly pod nohama nastraženy. V neposlední řadě byla na děti nachystaná i třída Berušky - překážková dráha pro dvojici družstev. Tady si děti zaběhaly a vyřádily se, přebíhaly překážky, zdolávaly slalom a v neposlední řadě proskakovaly snožmo nachystanými kruhy. Úkol nelehký, ale všichni jsme ho zvládli! Jakmile každá třída nasbírala za všechna stanoviště přiložená razítka, cíl soutěžení už byl na dosah – venkovní nafukovací hrad! Děti byly naprosto u vytržení, jejich radost byla obrovská. Věříme, že tato nová spolupráce „s pánem hradu“ bude trvat i nadále, a užijeme si atrakci také na dalších akcích!
Bc. Lenka Ďuríšková

dav

No Comments Yet.

Komentujte