Den Země v MŠ

Oslavy mezinárodního dne Země jsme letos nepojali formou soutěží a zábavy, ale naopak vzdělávacími činnostmi a úklidem zahrady MŠ. Během dopoledních činností ve třídách si děti procvičily, jak a kam třídíme odpad, učily se, proč je voda tolik vzácná, vyrobily si různými způsoby napodobeninu naší Země, aj. Poté se všechny třídy přesunuly na pozemek MŠ, kde jsme si všichni uklidili svůj „kout“ zahrady – sbíraly se klacky a větve, zametaly se chodníčky, uklízely se pískoviště po zimě, vytrhával se plevel, shrabalo se staré listí. V neposlední řadě se plely také květinové záhony, děti přisypávaly novou hlínu a hnojení, vyčistila se také bylinková zahrádka a jahody. Třída Světlušek založila a „vyrobila“ také Motýlí zahrádku. Za pomoci učitelek děti pomáhaly sestavit dřevěný záhon, uvnitř všechnu trávu vytrhaly, položily tkanou textilii, nasypaly novou hlínu a nakonec každý nasypal semínka. Motýlí zahrádku jsme důkladně zalili a přikryli sítí, abychom díky okolním ptákům nepřišli o veškerou sadbu. Po práci na děti čekaly v trávě čokoládoví broučci a berušky. Kdo našel, ten mlsal. Odměnou celého dne byly dětem také tematické omalovánky a medaile.
Veškeré fotografie tříd naleznete v albech na Rajčeti.
Bc. Lenka Ďuríšková

No Comments Yet.

Komentujte