Den Země ve školce

Letos proběhl 1.ročník oslav ke Dni Země. Tento den jsme pojali dost netradičně – brigádou na pozemku MŠ. Každý by asi očekával tradičnost – hry, soutěže, zábava pro děti. Někteří z nás byli chvíli docela skeptičtí, jak to celé dopadne, a zda budou mít rodiče a rodinní příslušníci vůbec zájem.
Hned v úvodu okomentoval jeden z tatínků naši akci slovy: „Tady se dnes bude pracovat? Můžu si jen sednout a dívat se?“ Upřímně, málem jsem propadla beznaději. V příštích minutách se ale ze vtipálka stal největší pracant a dříč. Postupně se přidávali další a další rodiče, zahrada se začínala plnit a všechny naše „zahradní plány“ se rychlostí blesku realizovaly. Tatínci se chopili těžkých prací – vozili kolečka plné hlíny, pomáhali budovat záhony ze svahových tvárnic, upravovali terén zahrady, aj. Maminky se chopily mravenčí práce – ruční trhání plevele v pískovištích, okopávání rozrostlé trávy kolem chodníků, sběr spadaných přírodnin, úprava terénu podél plotů.
Celkově se opravdu podařil kus práce. Došlo také k obnovení přírodního hmatového chodníku a vybudování nové kůlové stezky. Byli jsme mile překvapení, když přišly pomáhat i děti z minulých let, spolu se svými rodiči a sourozenci.
A jak se říká – po práci legraci. Odměnou všem byl velký táborák, o který se postaral přítomný člen dobrovolných hasičů Ostrava-Kunčičky. U ohně se vystřídaly všechny rodiny, opékaly se párky, klobásky i pečivo. Paní kuchařky se o hosty skvěle staraly – dle zájmu vařily kávu, čaj, dokonce napekly několik plechů vynikajících muffinů. Takto semknutá společnost se rozcházela jen velmi pomalu. Podvečerní piknik byl u konce pomalým vyhasínáním ohně.
Věřím, že celá tato akce dává základ následujícím spolupracím s rodiči. Tímto chci také poděkovat všem pracujícím a účastníkům našeho Dne Země! Patří jim obrovský obdiv! Děkujeme!
Bc. Lenka Ďuríšková

No Comments Yet.

Komentujte