Distanční vzdělávání v mateřské škole

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola má povinnost zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, distanční vzdělávání. Zajišťuje jej v případě uzavření mateřské školy, nebo sníženého počtu dětí s povinnou docházkou. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit dítěti účast na distančním vzdělávání, neboť pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole.

Požadavky na distanční výuku mateřské školy

Plně respektujeme možnosti rodin a to jak časové, tak technické, proto pro prvotní nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace emailem. Učitelé pošlou vzdělávací nabídku dle školního vzdělávacího programu mateřské školy, která obsahuje náměty pro rozvoj dítěte. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Dále dle potřeby poskytne dětem pracovní sešit s vyznačením konkrétních úkolů dle vzdělávací nabídky. Na předání pracovních sešitů se obě strany vzájemně dohodnou.

Co budete doma nejvíce potřebovat?

  • Ohromnou dávku trpělivosti
  • Obyčejnou tužku, pastelky, voskovky a jakýkoli papír (nejlépe nelinkovaný), nůžky
  • Dále vše co doma máte, není třeba přehltit děti hračkami ani pomůckami

Kromě vzdělávací nabídky MŠ je potřeba:

  • s dětmi často mluvit, povídat si o denních aktivitách
  • umožnit dětem pomoc v domácnosti, nebát se svěřit dítěti např. krájení zeleniny, třídění prádla před praním, kompletování ponožek, aj. každý dle svých možností
  • samozřejmostí je čtení dětem nejen před spaním, rozvíjíte tím představivost, slovní zásobu, kritické myšlení
  • ukazovat a vysvětlovat dětem jak se co dělá, komentujte, ptejte se jich
  • chodit s dětmi ven, dovolit jim běhat, skákat, házet, ušpinit se
  • nezapomenout, že nejvíce se děti učí nápodobou, chtějí být jako máma nebo táta

Kontakt při distanční výuce pro školní rok 2020/2021 viz. kontakty MŠ, oddělení Motýlci a oddělení Mravenečci.

Omlouvání dětí v době distanční výuky ZŠ od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (dále jsou dny volna a podzimní prázdniny)

V době uzavření základních škol a distanční výuce základní školy mohou zákonní zástupci dítěte omluvit dítě z docházky do mateřské školy z rodinných důvodů (dítě zůstává doma se starším sourozencem, aj.). Tuto skutečnost je třeba oznámit učitelce na třídě.  Rodiče nemusí na toto období vypisovat omluvenku do omluvného listu.

 

 

 

No Comments Yet.

Komentujte