Informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně formou ROTAČNÍ VÝUKY.

PREZENČNÍ výuka:
v týdnu od 12.4. do 16. 4.2021 zahájí žáci tříd 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B.

Následující týden od 19. do 23. 4. 2021 se budou vzdělávat prezenčně žáci 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A.

Prezenční výuka bude probíhat v plném rozsahu dle stálého rozvrhu. Po celou dobu přítomnosti jsou žáci povinni mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor.

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna jejich účastí na testování, stejně tak pobyt žáků ve školní družině. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, 2x týdně bezprostředně po příchodu do školy/školní družiny. Žák nemůže být k účasti na testování nucen. Důsledkem neúčasti na testování však bude nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře. V opačném případě se žák účastní testování dle harmonogramu.

Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům (z důvodu odmítnutí testování) vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje jako při běžné absenci.

Organizace výuky žáků 2. stupně se nemění, probíhá dále distanční formou.

Další případné informace k organizaci budou zveřejněny na stránkách školy.

Děkujeme za pochopení, vedení školy

Informace MŠMT k provozu škol od 12.4.2021:

No Comments Yet.

Komentujte