Informace k přijímacímu řízení 2019

 Informace Základní a mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace k organizaci přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020.

 • Zápisový lístek vydává ZŠ s datem 15. 3. 2019 – bude deponován ve škole (u TU) až do doby vydání rozhodnutí o přijetí na příslušnou SŠ. Pak oproti podpisu předán.
 • Žáci obdrží k vyplnění „předběžné přihlášky“ (do pololetí) k opravení osobních údajů a vyplnění dvou SŠ a oborů včetně kódů a IZO. Odevzdat TU nejpozději do 1. 2. 2019. Sledujte www stránky škol, navštivte dny otevřených dveří. Nejpřesnější informace jsou od žáků studujících danou školu.
 • Pokud se budou žáci hlásit na stejnou školu, ale na dva různé obory, rovněž 2 přihlášky.
 • Škola v polovině února vydá žákům dvě řádně vyplněné a potvrzené přihlášky.
 • Žáci doručí přihlášky na příslušné SŠ (pozor na lékařská potvrzení viz podmínky jednotlivých SŠ).
 • Termín doručení přihlášek na SŠ je do 1. 3. 2019 včetně!!! Lze doplnit přílohy (význačné úspěchy související s oborem SŠ).
 • Případná doporučení SPC je nutno konzultovat přímo se SŠ.
 • Na obory ukončené maturitní zkouškou jsou povinné jednotné přijímací zkoušky v termínech uvedených v tabulce nahoře. Škola má právo vypsat i školní přijímací zkoušky v jiném termínu.
 • Na obory s výučním listem jsou možné školní přijímací zkoušky v termínu, viz výše.
 • Do 1. 2019 SŠ musí vypsat podmínky přijetí.
 • Jednotné přijímací zkoušky konají žáci ve dvou termínech. Zveřejnění výsledků obou kol je až po 2. kole! Pozvánky rozesílají příslušné SŠ. Náhradní termín po doložení řádné omluvy (lékař) viz výše.
 • Rozhodnutí o přijetí je zveřejněno zpravidla následující den po 2. kole na vývěsce ve škole a na www stránkách pod číslem, nikoliv jménem a písemně se nedoručuje.
 • Rozhodnutí o nepřijetí je následně doručeno písemně zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce.
 • V případě přijetí má žák 10 pracovních dnů na doručení zápisového lístku na vybranou SŠ.
 • V případě nepřijetí má zákonný zástupce 3 pracovní dny po doručení na odvolání (příslušné SŠ). Má smysl pouze v případě úspěšného vykonání přijímacích zkoušek dle podmínek a nepřijetí z důvodu velkého počtu uchazečů (cca maximálně desátý pod čarou).
 • Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze z důvodu přijetí na odvolání na druhou SŠ.
 • V případě neúspěchu je potřeba sledovat www stránky krajského úřadu, kde SŠ zveřejní další kola přijímacích zkoušek nebo pohovorů nebo podniknout vlastní iniciativu na jednotlivých SŠ.
 • Pro druhé kolo přijímacích zkoušek nebo pohovorů vydává přihlášku opět ZŠ. Na jednu přihlášku se vyplňuje pouze jedna škola a jeden obor. Počet přihlášek však není omezen.
 • Budeme vděčni za informaci, na které SŠ a v jakém oboru bude žák vykonávat střední vzdělání.
 • Pevné nervy, dobrý výběr a hodně štěstí!
 • Případné individuální dotazy zodpoví TU nebo ředitel školy, osobně, telefonicky i e-mailem ve tvaru: reditel@zsakucery.cz,

V Ostravě 27. 11. 2018                                                                                     
Za organizaci Mgr. Rostislav Pytlík, ŘŠ

 

Termíny přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020

Veškeré informace včetně legislativy dostupné na www.msk.cz v sekci Školství, mládež a sport. Je zde, mimo jiné, k dispozici seznam škol a přehled oborů.

Příspěvek lze stáhnout zde: Přijímací řízení 2019

No Comments Yet.

Komentujte