Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/19

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si vám nabídnout možnost vyplnit doma Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde: zadost_o_prijeti_2018).
Jedná se nám o hladký průběh zápisu, urychlení administrativních záležitostí a hlavně o to, abyste se následně v den zápisu na naší škole mohli plně soustředit na své dítě.

K zápisu do 1. tříd vezměte s sebou:

  1. občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  2. v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Upozorňujeme rodiče, že není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2018, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
. Pokud již tato posouzení máte, vezměte je s sebou.

Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte