Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/20

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si vám nabídnout možnost vyplnit doma Přihlášku k zápisu (ke stažení zde: prihlaska_k_zapisu_2019).
Jedná se nám o hladký průběh zápisu, urychlení administrativních záležitostí a hlavně o to, abyste se následně v den zápisu na naší škole mohli plně soustředit na své dítě.

K zápisu do 1. tříd vezměte s sebou:

  1. občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
  2. v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Upozorňujeme rodiče, že není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2019, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
Žádost o odklad (
ke stažení zde: zadost o doklad_2019) musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud již tato posouzení máte, vezměte je s sebou.

Kritéria pro přijetí:

Škola přijme do k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 maximálně 90 žáků. V případě převisu mají přednost žáci ze spádové oblasti Ostrava – Jih.

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte