Informace o provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, máme povolen provoz dle následujících pravidel, kterými se musíme řídit. Zcela jistě jsou mezi námi rodiče, kteří budou mít problém tato nařízení akceptovat. Respektujeme tuto skutečnost, ale my jsme povinni zajistit provoz za těchto opatření:

  • Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti rodičů kritické infrastruktury.
  • Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení.
  • Děti jsou rozděleny do skupiny s maximálním počtem 15 dětí. O rozdělení dětí rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Všem, kterých se tato skutečnost týká, byl zaslán informativní email s pokyny.

Protiepidemiologická opatření MŠ:

  • Vstup pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy
  • Do MŠ přichází dítě zdravé, stejně tak i doprovod
  • Testování antigenními testy v koridoru MŠ 2x týdně za přítomnosti a asistence zákonného zástupce.
  • Testováni budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali v předchozích 90 ti dnech COVID
  • Rodič má možnost si zajistit PCR test pro své dítě – pak donese výsledek do školy (1x týdně)

Úplata a stravování:

  • Dětem, kterým není umožněna docházka do mateřské školy úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Strava je těmto dětem plošně odhlášena.
  • Dětem, kterým je umožněna docházka bude stanovena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání (předškoláci neplatí). Ke stravování jsou nahlášení dle odezvy na email a dle telefonické domluvy. Dále pak funguje běžný systém přihlašování a odhlašování stravy a omlouvání dětí.

Tato situace je nová pro nás všechny. Zde jsou odkazy, které by mohly pomoci při řešení Vašich otázek.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

 

No Comments Yet.

Komentujte