Informace o provozu MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 25. 05. 2020 bude mateřská škola otevřena.

Mateřská škola bude v provozu i o letních prázdninách.

Od 01. 05. 2020 do 13. 05. 2020 budeme zjišťovat Váš zájem o docházku do MŠ zasláním dotazu na e-mail, který je uvedený v evidenčním listu dítěte.

Prosíme Vás o zvážení nutnosti docházky Vašeho dítěte od 25. 05. 2020 a také přes letní prázdniny.

Upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů a děti před nástupem do ZŠ.

Organizační podmínky v mateřské škole od 25. 5. 2020 do odvolání.

  • K pobytu v MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem.
  • Přivádět a odvádět děti do MŠ budou pouze zákonní zástupci – rodiče.
  • Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi – bude proveden ranní filtr.
  • Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce.
  • Děti budou na třídy rozděleny do menších skupin (sourozenci spolu). O složení těchto skupin rozhoduje vedení školy dle Vámi uvedených informací v emailu.
  • Důležité je důsledné dodržování osobní hygieny dětí a nošení ochranných pomůcek – dítě musí být schopno nosit ochranné pomůcky a udržet osobní hygienu.

Stravování a platby

  • Na stravování má nárok pouze dítě do MŠ fyzicky docházející – nelze odebírat stravu za nedotovanou cenu. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole.
  • Děti, které mateřskou školu navštěvovat nebudou, nehradí úplatu za předškolní vzdělávání.
  • Přeplatky budou vráceny při ročním vyúčtování.

 

 

No Comments Yet.

Komentujte