Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 23. 6. 2022 v 16:00 se na naší škole ve školní jídelně uskuteční informativní schůzka pro rodiče pro budoucích prvňáčků.

Během schůzky bude od rodičů vybrána částka 650,- Kč na pracovní sešity, procvičovací sešity, písanky a boxy. Včasným objednáním zajistíme pro vaše děti bezproblémový začátek nového školního roku.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

ORGANIZACE

 

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hod. Rodiče přijdou s dětmi do tříd, kde proběhne v první hodině slavnostní přivítání, následně třídní schůzka. Dětem se budou během třídní schůzky věnovat paní vychovatelky.

Seznamy žáků s uvedením třídy budou vyvěšeny v hale školy na nástěnce v posledním srpnovém týdnu. Každý žák má přiřazeno své jednací číslo na základě výběrového řízení, pod kterým ho lze nalézt.

Ve vybírané částce 650 Kč jsou uhrazeny 2 procvičovací matematiky, 3 písanky, zápisník žáka, pracovní sešit do AJ, box a pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy, pracovní listy do hudební výchovy a brožurka s uvolňovacími cviky.

Škola rovněž poskytuje ZDARMA Živou abecedu, Slabikáře 3 díly, tři díly učebnic z matematiky a učebnici prvouky v hodnotě 580 Kč, které dětem zůstávají.

První školní týden bude probíhat v tomto režimu:

Čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 do 8.45 h

Proběhne slavnostní zahájení školního roku ve třídách, třídní schůzka. Po 1. vyuč. hodině děti odcházejí domů.

Pátek 2. září 2022 od 8.00 do 9.40 h

První seznamování se školou, 2 vyučovací hodiny v kmenových třídách.

Od pondělí 5. září 2022 již poběží výuka dle platného rozvrhu.

Pozn.: Seznam pomůcek do první třídy dostanete na informativní schůzce, která proběhne 23.6.2022.

 

DESATERO DOPORUČENÍ PRO PRVŇÁČKA

  1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.
  2. Umím pozdravit, poděkovat, nemísit se nevhodně do hovoru dospělých.
  3. Dokážu se soustředit na vykonávanou práci a její dokončení, při hře dokážu prohrávat, uznám výhru soupeře.
  4. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.
  5. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět, mám velkou slovní zásobu a umím správně vyslovovat všechny hlásky.
  6. Umím správně držet tužku a pastelky při kreslení, malovat barvami a správně je pojmenovat, dovedu správně držet nůžky a vystřihovat jednoduché tvary.
  7. Umím si na stole urovnat věci, správně uložit pomůcky do aktovky, zapnout ji, uklidit hračky a pastelky, kam patří.
  8. Umím si připravit ubrousek na svačinu a dodržovat zásady hezkého stolování.
  9. Vím, že před jídlem, po jídle a po použití WC si musím umýt ruce, umím se sám vysmrkat.
  10. Umím si obout boty, obléct se do tělocvičného úboru a uložit si svůj oděv.

No Comments Yet.

Komentujte