Informace pro uchazeče o umístění do MŠ

Informace pro rodiče přijatých uchazečů:
Zákonní zástupci přijatých uchazečů budou zváni na třídní schůzky, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí spolu s dalšími informacemi potřebnými ke vzdělávání od 1. 9. 2022.
V případě, že přijaté dítě nenastoupí do naší mateřské školy, oznamte tuto skutečnost neprodleně v mateřské škole.

Informace pro rodiče nepřijatých uchazečů:
Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce nepřijatého uchazeče může vyzvednout ve dnech 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin v mateřské škole u zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání.

No Comments Yet.

Komentujte