Kam s ním?

Aneb umíme správně třídit odpady? Vzhledem k obrovské produkci odpadů a nutnost ochrany životního prostředí druháci po loňské návštěvě OZA a letošním Dni Země navázali na smysluplnost třídění a využívání odpadů dalším ekologickým programem. Právě v raném dětství, kdy se formují naše návyky, v dítěti utváříme ten správný vztah k přírodě. Třídíme tedy nejen ve škole, ale také doma. Program vysvětloval, proč bychom měli odpady třídit, kam patří konkrétní materiál, jak lze odpad opětovně využít, co se dá recyklací vyrobit, jaké je barevné rozlišení nádob pro jednotlivé materiály, kam lze odpad odnést. Interaktivně si zopakovali, co do kterého kontejneru patří. Tříděním si vyzkoušeli, zda si vše správně pamatují, zhlédli video produkci Příběh skla. Šetřit přírodní zdroje a energii, snížit množství odpadů, skládek, to by mělo zvítězit nad leností, lhostejností a nezodpovědností. Druháci dávno vědí, že musí začít a pokračovat i nadále každý sám u sebe. Vědí, že to smysl má. Společně dokáží mnohem více. Své dovednosti si ještě více prohloubí opětovnou červnovou návštěvou OZA. Omalovánky, nálepky, magnetky, záložky a jiný propagační materiál jim návštěvu organizace Samosebou připomenou.
[nggallery id=265]

No Comments Yet.

Komentujte