MŠ – Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola má povinnost zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, distanční vzdělávání. Zajišťuje jej v případě uzavření mateřské školy, nebo sníženého počtu dětí s povinnou docházkou. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit dítěti účast na distančním vzdělávání, neboť pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole.

Požadavky na distanční výuku mateřské školy

Plně respektujeme možnosti rodin a to jak časové, tak technické, proto pro prvotní nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace emailem. Učitelé pošlou vzdělávací nabídku dle školního vzdělávacího programu mateřské školy, která obsahuje náměty pro rozvoj dítěte. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Dále dle potřeby poskytne dětem pracovní sešit s vyznačením konkrétních úkolů dle vzdělávací nabídky. Na předání pracovních sešitů se obě strany vzájemně dohodnou, stejně tak jako na jiných úkolech.

Omlouvání dětí v době distanční výuky ZŠ při uzavření základních škol a distanční výuce základní školy mohou zákonní zástupci dítěte omluvit dítě z docházky do mateřské školy z rodinných důvodů (dítě zůstává doma se starším sourozencem, aj.). Tuto skutečnost je třeba oznámit učitelce na třídě.  Rodiče nemusí na toto období vypisovat omluvenku do omluvného listu.

Při uzavření mateřské školy evidují pedagogové povinné předškolní vzdělávání distančním způsobem dle míry zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne, plná neúčast při distančním vzdělávání je evidována v omluvném listě dítěte v MŠ. Zákonný zástupce má možnost dítě z distančního vzdělávání omluvit emailem u zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání nebo u pedagoga.

Co budete doma nejvíce potřebovat?

  • Ohromnou dávku trpělivosti
  • Obyčejnou tužku, pastelky, voskovky a jakýkoli papír (nejlépe nelinkovaný), nůžky.
  • Dále vše co doma máte, není třeba přehltit děti hračkami ani pomůckami.

Krom vzdělávací nabídky MŠ je potřeba:

  • s dětmi často mluvit, povídat si o denních aktivitách
  • umožnit dětem pomoc v domácnosti, nebát se svěřit dítěti např. krájení zeleniny, třídění prádla před praním, kompletování ponožek, aj. každý dle svých možností
  • samozřejmostí je čtení dětem nejen před spaním, rozvíjíte tím představivost, slovní zásobu, kritické myšlení
  • ukazovat a vysvětlovat dětem jak se co dělá, komentujte, ptejte se jich
  • chodit s dětmi ven, dovolit jim běhat, skákat, házet, ušpinit se
  • nezapomenout, že nejvíce se děti učí nápodobou, chtějí být jako máma nebo táta.

Kontakt při distanční výuce pro školní rok 2020/2021 viz. kontakty MŠ, oddělení Motýlci a oddělení Mravenečci.

Upozornění

V době uzavření mateřské školy není možné z organizačních důvodů zabezpečení školního stravování pro děti s povinnou předškolní docházkou při distanční výuce. 

 

 

No Comments Yet.

Komentujte