Naše škola pomáhá dětem v Malawi

Během letních prázdnin se uskutečnila naše aktivní pomoc dětem ve východní Africe konkrétně v Malawi.
Spolupráce našich dětí a pedagogů probíhala celý školní rok 2016/2017. Aktivně se zapojili všichni naší žáci. O to více nás jako pedagogy potěšilo, že pomoc byla čistě dobrovolná a samotná počáteční aktivita vzešla od samotných dětí, a to po přednášce pana docenta Maďara - zakladatele neziskové organizace International Humanity.
Některé třídy, převážně na druhém stupni, pomohly financemi ze sběru papíru, pomerančové kůry a oleje.
Jiné třídy pomohly finančně ze svých třídních fondů nebo z peněz z vánočního jarmarku prodejem vlastních výrobků.
Děti na prvním stupni pomohly nejen finanční částkou, ale také krásnými obrázky, které pomáhají dětem v Malawi při výuce.
Také rodičům dětí z prvního stupně patří velké díky. Maminky našily hračky a teplé deky, které pomohou vícečlenným rodinám v chladnějších měsících.
Konkrétně bych chtěla poděkovat Elišce Pilátové ze 7. A, která nakreslila a ozdobila číslice, jež nyní krášlí budovy tříd ve škole ve Fanuelu. Dále Evě Kovářové z 9. A, která vyrobila 60 náramků z korálků pro děti.
Vybraná finanční částka činí 5 300 kč. Z této částky jsme zaplatili betonovou podlahu v jedné ze sedmi tříd, doposud se děti učily pouze na hliněné podlaze v prachu.
Dále pak jsme dětem zakoupili dva míče na fotbal a basketbal. Do té doby si pouze hrály s igelitovým pytlíkem omotaným provazem, děti měly velkou radost.
Letošní mise se osobně účastnila jedna naše paní učitelka a osobně dohlédla na předání darů. Naše pomoc se bude dále rozšiřovat a také budeme pomáhat v dalších letech.  Letos se nám podařilo založit knihovnu pro děti ve Fanuelu a v příštím roce bychom rádi pomohli na Základní škole v Tonde, kde doposud mají pouze čtyři třídy pod plechovou střechou, další výuka probíhá v prachu pod stromy.
Naší obrovskou odměnou je nefalšovaná radost dětí v Malawi, pokud to bude i nadále v našich možnostech, pomůžeme a opět zapojíme celou naši školu.
Mgr. Tereza Krčíková
[nggallery id=245]

No Comments Yet.

Komentujte