Organizace výuky a testování od 1.9.2021

Vážení rodiče,
z nařízení vlády bude na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování žáků. Žáci podstoupí v prvních dvou týdnech 3 antigenní testy. 1. test bude proveden 1. září u žáků  2. – 9. ročníků. Žáci 1. ročníku se testují 2. září. Další testování proběhne ve dnech 6. a 9. září 2021. U žáků 1. – 3. ročníku je při testování povolena přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Testování nepodstupují žáci, u kterých uplynulo minimálně 14 dnů od plně dokončeného očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Stejná povinnost zakrytí dýchacích cest ve společných prostorech platí pro všechny osoby (žáky, zaměstnance, třetí osoby) ihned po vstupu do školy.

Poznámka: Mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem žákům, kteří odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Organizace vyučování:

Žáci 1. ročníku budou mít ve středu 1. září pouze 1 vyučovací hodinu, ve čtvrtek 2. září 2 vyučovací hodiny a v pátek 3. září 3 vyučovací hodiny.

Žáci 2. – 9. ročníku budou mít ve středu 1. září pouze 2 vyučovací hodiny, ve dnech 2. – 3. září ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině.

Provoz školní družiny:

Školní družina bude pro zapsané žáky v provozu od 1. září od 6,00 do 16,00.

Výdej obědů ve školní jídelně:

1. září od 10,30 do 13,00
od 2. září od 11,45 do 14,30 (11,15 – 11,30 výdej stravy do jídlonosičů)
(další informace ze školní jídelny zde: https://www.zsakucery.cz/skolni-jidelna-dulezite-informace/

Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte