Platby v mateřské škole

OZNÁMENÍ O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ:

Rodiče NEMUSÍ platit školné ani stravné během uzavření mateřské školy. V případě, že platba již byla provedena, bude při vyúčtování vrácena zpět.

No Comments Yet.

Komentujte