Přechod ze žákovské knížky na DENÍK ŽÁKA

Od letošního školního roku žáci naší školy již nemají klasické žákovské knížky, ty byly nahrazeny deníkem žáka. Hlavní rozdíl je v tom, že do deníku žáka se nezapisuje průběžná klasifikace. Ta je vedena pouze elektronicky a rodiče mají možnost do ní nahlížet pomocí internetu po zadání hesla, které obdrželi od třídních učitelů.
Pro ty, kteří nemají možnost sledovat klasifikaci pomocí počítače, je samozřejmě k dispozici náhradní alternativa, jak kontrolovat prospěch svých dětí. Stačí vyplnit písemnou žádost o týdenní výpis známek z počítače (ke stažení Žádost) a tu odevzdat třídnímu učiteli. Ten zajistí vytištění známek ze školního systému a předá jej žákovi.
Žádost bude mít platnost jeden kalendářní měsíc. Každé pondělí pak třídní učitel vytiskne známky z předcházejícího týdne a zašle je prostřednictvím žáka jeho zákonným zástupcům.

No Comments Yet.

Komentujte