Provoz plavecké učebny v období od 1. do 25. června 2020

Provoz plavecké učebny v období od 1. do 25. června 2020

Od 1. 6. 2020 zahajujeme odpolední provoz plavecké učebny pro skupiny dle rozvrhu plavecké učebny:
KPSO, plavání dospělých, plavání R+D, skupina pana Novotného, zaměstnanci ZŠ A. Kučery.

Informace pro návštěvníky:

- Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

- Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.

- Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu plavecké učebny dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové vysoušeče rukou.

V Ostravě dne 26. 5. 2020.

Marcela Kunová
vedoucí PU

No Comments Yet.

Komentujte