Provoz školy vzhledem ke covid-19

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud však budou na žákovi při příchodu patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy apod.), nebude žák vpuštěn do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

S ohledem na způsob šíření onemocnění covid-19 přijala škola následující opatření:

  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, které je žák (případně zákonný zástupce) povinen použít ihned po příchodu do školy. Žáci pak dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Každý žák bude vybaven rouškou, kterou bude možno v případě potřeby využít. Použití roušky při běžném provozu však není povinné.
  • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy a zařízení školy omezen. Z tohoto důvodu prosíme rodiče prvňáčků, aby 1. září doprovázel své dítě pouze jeden z rodičů.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše zmíněných hygienických pravidel.

V Ostravě dne 28. 8. 2020                              Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel školy

No Comments Yet.

Komentujte